Predstavte si potrubie, ktoré položíte do zeme ako kábel, nemá žiadne spoje, neunikne z neho takmer žiadne teplo, nepotrebuje žiadne kompenzácie a vydrží Vám 50 rokov.

O reálnosti tejto predstavy Vás presvedčí ponuka predizolovaných potrubných systémov na rozvody tepla a vody firmy BRUGG.

 

Prehľad ponúkaných systémov:

Flexibilný predizolovaný systém s rúrami zo sieťovaného polyetylénu PE-Xa pre prevádzkové parametere do 95oC a PN 6/10, DN20 – DN150 – CALPEX ®

Flexibilný predizolovaný systém s nerezovými rúrami pre prevádzkové parametere do 180oC a PN 16/25, DN20 – DN100 – CASAFLEX ®

Predizolovaný systém s oceľovými rúrami pre prevádzkové parametere do 144oC/160 oC a PN 25, DN20 – DN1000 – FERWAG-PREMANT®- UNO

Predizolovaný systém s oceľovými rúrami pre prevádzkové parametere do 144oC/160 oC a PN 25, 2xDN20 – 2xDN150 – FERWAG-PREMANT®- DUO

Flexibilný predizolovaný systém s nerezovými rúrami pre solárne systémy pre prevádzkové parametere do 180oC, PN 6, DN15 – DN25 / Ø 10 – 18 mm -
LUNARFLEX ®

Flexibilný predizolovaný systém s rúrami z polyetylénu PE-100 na studenú vodu pre prevádzkové parametere 30oC a PN 16, DN20 – DN100 – EIGERFLEX ®

Flexibilný predizolovaný systém s rúrami z polyetylénu PE-100 na studenú vodu pre prevádzkové parametere -20 oC do 40oC a PN 16, DN20 – DN125 / Ø 125 – 315 mm – EIGERFLEX®-CLIMA

 

O jednotlivých systémoch detailnejšie:

 

Flexibilný predizolovaný systém s rúrami zo sieťovaného polyetylénu PE-Xa pre prevádzkové parametere do 95oC a PN 6/10, DN20 – DN150 – CALPEX

Hlavné dôvody, prečo použiť flexibilný predizolovaný systém CALPEX pre vonkajšie rozvody tepla a teplej vody:

- Výborná izolácia s extrémne nízkou tepelnou vodivosťou λ50 = 0,0216 W/mK

- Najmenšie polomery ohybu a najvyššia úroveň flexibility na trhu

- Možnosť dodania najdlhších kusov (navinutých vo forme kotúčov) na trhu  

- Stálosť tepelno-izolačných vlastností: systém s difúznou bariérou proti stárnutiu tepelno-izolačnej PUR peny

- Široký sortiment dimenzií 

Firma BRUGG má v porovnaní s konkurenciou najširší sortiment dimenzií v ponúkanom sortimente predizolovaných potrubí s flexibilnou médionosnou rúrou zo sieťovaného polyetylénu:
UNO- jedno potrubie: DN20 až DN125


DUO – dve potrubia v jednom: DN15 až DN50


QUADRIGA – štyri potrubia v jednom: DN15 až DN32)

- Médionosná rúra zo sieťovaného polyetylénu PE-Xa garantuje dlhú životnosť – 50 rokov, flexibilnosť, minimum spojov ako potenciálneho zdroja netesností, hladký vnútorný povrch minimalizujúci inkrustáciu potrubia.

- Flexibilita do Ø125 (125/182) pri minimálnych polomeroch ohybu

Firma BRUGG ROHRSYSTEM AG má v ponúkanom sortimente predizolovaného potrubia v porovnaní s konkurenciou aj predizolované potrubie s nerezovou flexibilnou nosnou rúrou do dimenzie DN 100, čo postačujena prípojky z hlavného rozvodu po pripojovaný objekt. Výhodou flexibilných prípojok je, že na trase od prípojky po objekt nie sú spoje, minimalizujú sa výkopové práce, nie je problém pri križovaní s jestvujúcimi sieťami ako kanál, voda, plyn, telekomunikácie, elektro, verejné osvetlenie, káblová televízia, koreňový systém vzrastlej zelene ako sú stromy a kry a pod.. Firma BRUGG ROHRSYSTEM AG má v ponuke kompletný sortiment montážnych spojok, prechodov PEX-oceľ jako   aj montážnych T-kusov pre napojenie prípojok z hlavného rozvodu.

- Dodávka v kotúčoch v “nekonečných” dĺžkach – odpadá množstvo spojov a skracuje sa čas montáže

Firma BRUGG ROHRSYSTEM AG je schopná dodať v porovnaní s konkurenciou najdlhšie potrubia v kotúči, čo minimalizuje počet spojov ako potenciálnych zdrojov netesností a skracuje dobu montáže.

Ukážka navíjania a balenia potrubia:

Ukážka prípravy flexibilného predizolovaného potrubia CALPEX na expedíciu:

 

- Kotúče sú dodávané v dĺžkach presne podľa potreby – žiadne drahé odrezky
Výhodou firmy BRUGG ROHRSYSTEM AG je schopnosť dodať v porovnaní s konkurenciou na meter presné potrebné množstvo potrubia v kotúči. Minimálna dĺžka je tiež   dôležitá, aby nezostávali po montáži zvyšky, pretože predražujú dodávku.

- Absolútna spoľahlivosť spojov a prechodov PEX-oceľ
Disponujeme montážnym náradím na montáž spojov, prechodov PEX-oceľ a T-kusov s násuvnými objímkami REHAU do dimenzie rúr PEX-a Ø 160.

prechody PEX-oceľ

T-kusy PEX-PEX-PEX

Disponujeme aj zváracím prístrojom REHAU na montáž zváracích elektrotvaroviek FUSAPEX® zo zosieťovaného polyetylénu PEX do dimenzie rúr PEX-a Ø 160. To garantuje nadštandarnú kvalitu každého spoja počas celej životnosti systému.

Elektrotvarovka FUSAPEX® – koncový prechod PEX-oceľ závitový

Elektrotvarovka FUSAPEX® – koncový prechod Pex-oceľ prírubový

Elektrotvarovka FUSAPEX® – spojka PEX-PEX-priama

Elektrotvarovka FUSAPEX® – spojka PEX-PEX-90

- Dodacia lehota najneskôr do 14 dní od objednania
Potrubia sú vždy skladom u výrobcu. Dodacia lehota je len otázkou transportu.

 

Flexibilný predizolovaný systém s rúrami zo sieťovaného polyetylénu PE-Xa pre prevádzkové parametere do 95°C a PN 6/10, DN 20 – DN 150CALPEX

Popis systému CALPEX

1. Všeobecne

CALPEX-diaľkové vedenie tepla je chránené meno pre pružný potrubný systém švajčiarskej firmy Brugg, pre rozsah teplôt do 95°C, využiteľný v oblasti tepelných sietí pre hlavné rozvody i prípojky, ideálny pre rozvody TÚV a ekvitermicky regulované systémy ÚK.

Materiál teplonosnej trubky, sieťovaný polyetylén PE-X bol vybraný pre svoje výborné termické vlastnosti, odolnosť voči korózii, chemickú stálosť, ľahkú remeselnú spracovateľnosť.

PEX-trubka má organickú zábranu proti prieniku kyslíku (EVOH).

Tepelná izolácia je tvorená bezfreónovou flexibilnou polyuretanovou penou s výbornými izolačnými vlastnostmi. Bezfreonová, cyklopentanom vypeňovaná polyuretanová pena (PUR) má certifikovanú
tepelnú vodivosť λ50 = 0,0216 W/mK.

Flexibilnosť vedenia CALPEX umožňuje bezproblémové prispôsobenie takmer všetkým možným podmienkam trasy. Jestvujúce vedenia môže križovať pod alebo nad, prekážky môže jednoducho obíjsť. Je to obrovskou výhodou v prípade že je potrebné realizovať rozvody v zastavanej zóne s hustou sieťou podzemných vedení.

Oproti klasickým kanálovým systémom umožňu-je tento systém voľbu najkratšej trasy a a vďaka nízkemu koeficientu trenia zníženie dimenzie potrubia. Vďaka malej drsnosi potrubia a nízkemu koeficientu trenia sa potrubie zo sieťovaného polyetylénu nezanáša ani pri použití geotermálnych vôd.

Na prianie zákazníka je vedenie CALPEX dodávané ako jeden kus v kotúčoch v požadovaných dĺžkach až do 500 m. Vedenie môže byť na veľké vzdialenosti kladené bez spojovacích miest. Výkop trasy môže byť pre-to podstatne užší. Zemné práce sú podstatne úspornejšie. To platí zvlášť pre DUO systém.

Diaľkové vedenie CALPEX je nielen technicky perfektné riešenie, ale je aj kľúčom k rýchlej, jednoduchej, koordinačne nenáročnéj a úspornej výstavbe tepelných sietí.

Fyzikálne vlastnosti PEX-rúr umožňujú zanedbať tepelnú rozťažnosť vedenia.

Montáž spojok je neuveriteľne jednoduchá. S obvyklými spojkami z farebných kovov sú spoje rýchlo a bezpečne montované. Veľký výber príslušenstva garantuje riešenie pre každú možnú situáciu.

Montáž spojok je neuveriteľne jednoduchá. S obvyklými spojkami z farebných kovov sú spoje rýchlo a bezpečne montované. Veľký výber príslušenstva garantuje riešenie pre každú možnú situáciu.

2. Oblasť použitia:

Vykurovanie, rúrky PE-Xa série 5 (SDR 11):

Max. prvalá prevádzková teplota TBmax: 80°C
Max. prípustná prevádzková teplota Tmax: 95°C (kĺzavo)
Max. prípustný prevádzkový tlak p: max. 6 bar, viď. katalógový list CPX 6.110

Pri teplotnom spáde našich vykurovavacích systémov 92,5/67,5°C je možnosť reozsiahlého využitia pre rozvod ekvitermicky regulovanej vykurovacej vody pre ÚK pri všetkých výhodách, ktoré tento systém poskytuje.

Sanita, rúrky PE-Xa série 3.2 (SDR 7.4):

Max. prvalá prevádzková teplota TBmax: 80°C
Max. prípustná prevádzková teplota Tmax: 95°C (kĺzavo)
Max. prípustný prevádzkový tlak p: max. 10 bar, viď. katalógový list CPX 6.110

3. Teplonosná rúra:

Materiál : sieťovaný polyetylén PE-Xa, základný materiál PE-HD, podľa DIN 16892/16893
Spôsob sieťovania: peroxid, označenie PE-Xa
Životnosť : 50 rokov pri trvalej teplote 95°C a trvalom tlaku 0,53 MPa – viď. katalógový list CPX 6.110
Zábrana proti prieniku kyslíku: organická (EVOH), < 0,10 g/(mxd) podľa DIN 4726
Rúrová rada DIN 16893:
séria 5: SDR 11 pre vykurovanie (s EVOH zábranou)
séria 3.2: SDR 7.4 pre sanitu (bez EVOH zábrany)
Vlastnosti : odolnosť proti agresívnej vode, nízka tlaková strata, veľmi dobrá chemická a mechanická stálosť
Hustota: 938-940 kg/m3, skúšobná norma DIN 53479
Tepelná vodivosť: 0,38 W/mK, skúšobná norma DIN 52612
Pevnosť v ťahu pri 20°C: 26 – 30 N/mm2, skúšobná norma DIN 53455
Pevnosť v ťahu pri 80°C: 18 – 20 N/mm2, skúšobná norma DIN 53455
Modul pružnosti pri 20°C: 600-900 N/mm2, skúšobná norma DIN 53457
Modul pružnosti pri 80°C: 300-400 N/mm2, skúšobná norma DIN 53457
Koeficient rozťažnosti pri 20°C:1,4.10 E-4 1/K
Koeficient rozťažnosti pri 100°C:2,0.10 E-4 1/K

4. Tepelná izolácia :

Materiál :
CALPEX® vykurovanie: bezfreonová, cyklopentanom vypeňovaná polyuretanová pena (PUR) s tepelnou vodivosťou λ50 = 0,0216 W/mK.
CALPEX® sanita: bezfreonová, 100% CO2 – vypeňovaná polyuretanová pena (PUR) s tepelnou vodivosťou λ50 = 0,032 W/mK.

PUR-izolácia:
Hustota: 60 kg/m3, skúšobná norma ISO 845
Tepelná vodivosť pri referenčnej teplote 50°C:  λ50 = 0,0216 W/mK, skúšobná norma EN 253 a ISO 8497
Pevnosť v tlaku (8% deformácia): 54 N/cm2, skúšobná norma DIN 53421
Uzavretosť dutiniek:  90 %
Nasiakavosť po 24 hod.: ≤ 10 %, skúšobná norma EN 253

5. Ochranný plášť:

Materiál: Polyetylén nízkej hustoty, PE-LD bezošvý extrudovaný
Úloha: chrániť proti mechanickému pôsobeniu a vlhkosti
Hustota: 918-922 kg/m3, skúšobná norma EN 1183
Tepelná vodivosť: 0,33 W/mK, skúšobná norma DIN 52612
Tavný index: 122 ºC, skúšobná norma ISO 11357-3

Dlhodobé správanie teplonosnej rúry v závislosti od prevádzkového tlaku a prevádzkovej teploty:
(Výpočet životnosti: viď. katalogový list CPX 6.110)

CALPEX-flexibilné predizolované potrubie UNO a DUO s médionosnou rúrou zo sieťovaného plyetylénu PE-Xa SDR 11 pre rozvody ÚK do 95ºC

Rozmerová tabuľka:

CALPEX-flexibilné predizolované potrubie UNO a DUO s médionosnou rúrou zo sieťovaného plyetylénu PE-Xa SDR 7,4 pre rozvody ohriatej pitnej vody (TÚV) do 95ºC

Rozmerová tabuľka:

Podrobnejšie informácie nájdete v nasledujúcich prílohách:

Flexibilný predizolovaný potrubný systém CALPEX-prospekt-SK
Flexibilný predizolovaný potrubný systém CALPEX-katalóg SK
Flexibilný predizolovaný potrubný systém CALPEX-katalóg-DE
Flexibilný predizolovaný potrubný systém CALPEX-katalóg-EN
Certifikát na koeficient tepelnej vodivosti pre systém CALPEX-IMA-DE
Flexibilný predizolovaný potrubný systém CALPEX-prezentacia-DE

Flexibilný predizolovaný systém s nerezovými rúrami pre prevádzkové parametere do 180°C a PN 16/25, DN 20 – 100

Flexibilný potrubný systém CASAFLEX®

CASAFLEX® -diaľkové vedenie tepla je chránené meno pre flexibilný samokompenzujúci,potrubný systém švajčiarskej firmy Brugg pre rozsah teplôt do 180°C a do PN25, využiteľný v oblasti tepelných sietí pre hlavné rozvody i prípojky, ako aj v priemysle, poľnohospodárstve, solárnych zariadeniach a v bazénovej technike.

Potrubie CASAFLEX-UNO a DUO

Potrubie CASAFLEX ® pozostáva zo špirálovo zvlnenej vnútornej rúry z ušľachtilej chróm-niklovej ocele. Špirálové zvlnenie, zvlášť výhodné pre prúdenie, zabezpečuje vysokú ohybnosť, pevnosť a samokompenzáciu potrubia.

Tepelná izolácia pozostáva z flexibilnej PIR- tvrdej bezfreónovej polyuretánovej peny (polyisocyanurat) s vynikajúcimi tepelno-izolačnými vlastnosťami  λ = 0,0255 W/mK).
Pod plášťom potrubia z PE-LD je umiestnená fólia, ktorá zabraňuje difúzii plynu z uzavretých buniek v štruktúre tepelnej izolácie a tým jej degradácii.

Flexibilnosť potrubia CASAFLEX umožňuje bezproblémové prispôsobenie takmer všetkým možným podmienkam trasy. Jestvujúce vedenia môže križovať pod alebo nad, prekážky môže jednoducho obíjsť. Je to obrovskou výhodou v prípade že je potrebné realizovať rozvody v zastavanej zóne s hustou sieťou podzemných vedení.

Oproti klasickým kanálovým systémom umožňuje tento systém voľbu najkratšej trasy.

Na prianie zákazníka je vedenie CASAFLEX® dodávané ako jeden kus v kotúčoch v požadovaných dĺžkach až do 500 m. Vedenie môže byť na veľké vzdialenosti kladené bez spojovacích miest. Výkop trasy môže byť preto podstatne užší. Zemné práce sú podstatne úspornejšie. To platí zvlášť pre DUO systém.

Diaľkové vedenie CASAFLEX® je nielen technicky perfektné riešenie, ale je aj kľúčom k rýchlej, jednoduchej, koordinačne nenáročnej a úspornej výstavbe tepelných sietí.

Fyzikálne vlastnosti špirálovo zvlnenej vnútornej rúry umožňujú zanedbať tepelnú rozťažnosť vedenia.

Montáž spojok, T-kusov a pechodov CASAFLEX- oceľ je neuveriteľne jednoduchá. Jednoduchými dielcami sú spoje na stavenisku rýchlo a bezpečne montované. Veľký výber príslušenstva garantuje riešenie pre každú možnú situáciu.

Koncový prechod CASAFLEX – oceľ-UNO

Koncový prechod CASAFLEX – oceľ-UNO – navarovací-komponenty  Koncový prechod CASAFLEX – oceľ-UNO – závitový-komponenty

Koncový prechod CASAFLEX – oceľ-DUO – komponenty

Oblasť použitia :

Trvalá prevádzková teplota do 160°C
Špičková prevádzková teplota kĺzavo do 180°C
Prevádzkový tlak PN16 alebo PN25

Podrobnejšie informácie nájdete v nasledujúcich prílohách:

Flexibilný predizolovaný potrubný systém CASAFLEX – prospekt – SK
Flexibilný predizolovaný potrubný systém CASAFLEX – katalóg – SK
Flexibilný predizolovaný potrubný systém CASAFLEX – katalóg – DE
Flexibilný predizolovaný potrubný systém CASAFLEX – katalóg – EN

Predizolovaný systém s oceľovými rúrami pre prevádzkové parametere do 144°C/160 °C a PN 25, DN 20 – 1000 - FERWAG-PREMANT-UNO
Podrobnejšie informácie nájdete v nasledujúcich prílohách:
Oceľový predizolovaný potrubný systém PREMANT-FERWAG-katalóg-SK
Oceľový predizolovaný potrubný systém PREMANT-FERWAG-UNO-katalóg-DE

Predizolovaný systém s oceľovými rúrami pre prevádzkové parametere do 144°C/160 °C a PN 25, DN 20 – 150FERWAG-PREMANT-DUO
Podrobnejšie informácie nájdete v nasledujúcich prílohách:
Oceľový predizolovaný potrubný systém PREMANT-FERWAG-DUO-katalóg-DE

Flexibilný predizolovaný systém s nerezovými rúrami pre solárne systémy pre prevádzkové parametere do 180°C, PN 6, DN 15 – 25 / Ø 10 – 18 mm -LUNARFLEX
Podrobnejšie informácie nájdete v nasledujúcich prílohách:
Flexibilný predizolovaný potrubný systém-LUNARFLEX-prospekt-SK
Flexibilný potrubný systém pre solárne zariadenia LUNARFLEX-katalog-DE

Flexibilný predizolovaný systém s rúrami z polyetylénu PE-100 na studenú vodu pre prevádzkové parametere 30°C a PN 16, DN 20 – 100 – EIGERFLEX
Podrobnejšie informácie nájdete v nasledujúcich prílohách:
Flexibilný predizolovaný systém EIGERFLEX-SV-katalog-EN

Flexibilný predizolovaný systém s rúrami z polyetylénu PE-100 na studenú vodu pre prevádzkové parametere -20 °C do 40°C a PN 16, DN 20 – 125 / Ø 125 – 315 mm EIGERFLEX-CLIMA
Podrobnejšie informácie nájdete v nasledujúcich prílohách:a href=”../ferwag-premant/”
Podrobnejšie informácie nájdete v nasledujúcich prílohách:

do 180°C a PN 16/25, DN 20 – 100

CALPEX® vykurovanie: bezfreonová, cyklopentanom vypeňovaná polyuretanová pena (PUR) s tepelnou vodivosťou λ50 = 0,0216 W/mK.