Cenník mechanických kompaktných bytových meračov tepla typ Supercal 739 a fluidíkových kompaktných bytových meračov tepla Superstatic 749 z produkcie švajčiarskej firmy Sontex vrátane príslušenstva  na stiahnutie:

Cenník bytových meračov tepla z produkcie švajčiarskej firmy Sontex