Cenník antimagnetických mechanických jednovtokových bytových vodomerov a príslušenstva z produkcie firiem MINOL – ZENNER, WEHRLE a Sontex na stiahnutie:

Novinkou sú nové jednovtokové a viacvtokové vodomery ZENNER ETKD-N, ETWD-N a  MTKD-N pre horizontálnu i vertikálnu montáž s možnosťou impulzného výstupu 1 l/impulz alebo 10 l/impulz. Novinkou v ponuke je aj komunikačný modul M-Bus a modul impulzného výstupu pre bytové vodomery WEHRLE MODULARIS.

Nový cenník bytových vodomerov