Cenník statických fluidíkových meračov tepla bez mechanických rotačných častí s mosadzným alebo nerezovým prietokomerom typ Superstatic a kalorimetrickým počítadlom Supercal 531 z produkcie švajčiarskej firmy Sontex na stiahnutie:

Cenník fluidíkových meračov tepla Superstatic z produkcie švajčiarskej firmy Sontex