Cenník mechanických meračov tepla s kalorimetrickým počítadlom Supercal 531 z produkcie švajčiarskej firmy Sontex a mechnických lopatkových a skrutkových prietokomerov z produkcie firiem HYDROMETER, ZENNER a POWOGAZ a príslušenstva meračov tepla – odporové teplomery Pt500, Pt100, Pt1000, Pt10 000, mosadzné alebo nerezové teplomerové púzdra na stiahnutie

Cenník mechanických meračov tepla a ich častí a súčastí