Cenník regulačno-uzatváracích a meracích guľových kohútov na hydraulické vyregulovanie vykurovacích rozvodov, chladiacich rozvodov a cirkulačných rozvodov teplej úžitkovej vody typ BALLOREX S z produkcie dánskej firmy BROEN na stiahnutie:

 

Cenník regulačných a meracích guľových kohútov BROEN – BALLOREX S