Cenník domových a priemyselných mechanických lopatkových a skrutkových vodomerov z produkcie firiem MINOL, ZENNER, WEHRLE a HYDROMETER.

Novinkou sú nové viacvtokové suchobežné domové vodomery ZENNER typ MTKD-N pre horizontálnu aj vertikálnu montáž s možnosťou impulzného výstupu 10 L/impulz alebo 1 L/impulz.

Nový cenník vodomerov