Typové schválenie podľa MID – kalorimetrické počítadlá pre merače tepla a merače chladu typ SUPERCAL 531 z produkcie švajčiarskej firmy SONTEX

MID-Sontex Supercal 531 DE-07-MI004-PTB002

MID-Deckblatt Sontex Supercal 531 DE-07-MI004-PTB002

MID-Kalterechner K 7.2 Supercal 531 22.75-10.02

MID-Deckblatt Kalterechner K 7.2 Supercal 531 22.75-10.02