Typové schválenia podľa MID – merač tepla a chladu SUPERSTATIC z produkcie švajčiarskej firmy SONTEX

MID-Superstatic 440 DE-07-MI004-PTB012 2. Revision

MID-DE-07-MI004-PTB012_Rev_2_ EN 18-08-2010

MID-Kaeltezaehler K 7.2 Superstatic 440 22.72-08.01 1. Neufassung