Certifikát SMU zodpovedného zástupcu registrovanej osoby na činnosť opravy montáž vodomerov a meračov tepla

Certifikat SMU-zástupca registrovanej osoby na opravy a montáž určených meradiel