Certifikát Slovenského metrologického ústavu na kalorimetrické počítadlá k meračom tepla a meračom chladu SUPERCAL 531 z produkcie švajčiarskej firmy SONTEX