Certifikát Slovenského metrologického ústavu na merače tepla a chladu typ SUPERSTATIC z produkcie švajčiarskej firmy SONTEX