Predstavte si potrubie, ktoré položíte do zeme ako kábel, nemá žiadne spoje, neunikne z neho takmer žiadne teplo, nepotrebuje žiadne kompenzácie a vydrží Vám 50 rokov.

O reálnosti tejto predstavy Vás presvedčí ponuka predizolovaných potrubných systémov na rozvody tepla a vody firmy BRUGG ROHRSYSTEM AG.

Švajčiarska firma BRUGG ROHRSYSTEM AG ponúka technicky perfektné riešenia flexibilných predizolovaných miestnych a diaľkových vedení tepla a vody, ktoré sú aj kľúčom k rýchlej, jednoduchej, koordinačne nenáročnéj a úspornej výstavbe tepelných sietí. Bezkonkurenčné tepelnoizolačné vlastností garantujú rýchlu návratnosť investície.

 

Prehľad ponukaných systémov:

Flexibilný predizolovaný systém s rúrami zo sieťovaného polyetylénu PE-Xa pre prevádzkové parametere do 95oC a PN 6/10, DN 20 – 150 – CALPEX®

Flexibilný predizolovaný systém s nerezovými rúrami pre prevádzkové parametere do 180oC a PN 16/25, DN 20 – 100 – CASAFLEX®

Predizolovaný systém s oceľovými rúrami pre prevádzkové parametere do 144oC/160 oC a PN 25, DN 20 – 1000 – FERWAG-PREMANT®-UNO

Predizolovaný systém s oceľovými rúrami pre prevádzkové parametere do 144oC/160 oC a PN 25, DN 20 – 150 – FERWAG-PREMANT®-DUO

Flexibilný predizolovaný systém s nerezovými rúrami pre solárne systémy pre prevádzkové parametere do 180oC, PN 6, DN 15 – 25 / Ø 10 – 18 mm – LUNARFLEX®

Flexibilný predizolovaný systém s rúrami z polyetylénu PE-100 na studenú vodu pre prevádzkové parametere 30oC a PN 16, DN 20 – 100 – EIGERFLEX®

Flexibilný predizolovaný systém s rúrami z polyetylénu PE-100 na studenú vodu pre prevádzkové parametere -20 oC do 40oC a PN 16, DN 20 – 125 / Ø 125 – 315 mm – EIGERFLEX®-CLIMA

 

Flexibilný potrubný systém CALPEX®

Hlavné dôvody, prečo použiť flexibilné predizolované systémy firmy BRUGG ROHRSYSTEM AG pre vonkajšie teplovodné a horúcovodné rozvody tepla a teplej vody:

– Výborná izolácia s extrémne nízkou tepelnou vodivosťou λ50 = 0,0216 W/mK

– Vysoká životnosť – systém s difúznou bariérou proti starnutiu tepelno-izolačnej PUR peny

– Sortiment dimenzií

Firma BRUGG má v porovnaní s konkurenciou najširší sortiment dimenzií v ponúkanom sortimente predizolovaných potrubí s flexibilnou médionosnou rúrou zo sieťovaného polyetylénu:
UNO- jedno potrubie: DN20 až DN150

DUO – dve potrubia v jednom: DN15 až DN50

QUADRIGA – štyri potrubia v jednom: DN15 až DN32)

– Médionosná rúra zo sieťovaného polyetylénu PE-Xa garantuje
dlhú životnosť – 50 rokov, flexibilnosť, minimum spojov ako potenciálneho zdroja netesností, hladký vnútorný povrch minimalizujúci inkrustáciu potrubia.

– Flexibilita do Ø125 (125/182) pri minimálnych polomeroch ohybu
Firma BRUGG ROHRSYSTEM AG má v ponúkanom sortimente predizolovaného potrubia v porovnaní s konkurenciou aj predizolované potrubie s nerezovou flexibilnou nosnou rúrou do dimenzie DN 100, čo postačuje na prípojky z hlavného rozvodu po pripojovaný objekt. Výhodou flexibilných prípojok je, že na trase od prípojky po objekt nie sú spoje, minimalizujú sa výkopové práce, nie je problém pri križovaní s jestvujúcimi sieťami ako kanál, voda, plyn, telekomunikácie, elektro, verejné osvetlenie, káblová televízia, koreňový systém vzrastlej zelene ako sú stromy a kry a pod.. Firma BRUGG ROHRSYSTEM AG má v ponuke kompletný sortiment montážnych spojok, prechodov PEX-oceľ jako aj montážnych T-kusov pre napojenie prípojok z hlavného rozvodu.

– Dodávka v kotúčoch v “nekonečných” dĺžkach – odpadá množstvo spojov a skracuje sa čas montáže
Firma BRUGG ROHRSYSTEM AG je schopná dodať v porovnaní s konkurenciou v najdlhšie potrubia v kotúči, čo minimalizuje počet spojov ako potenciálnych zdrojov netesností a skracuje dobu montáže.

– Kotúče sú dodávané v dĺžkach presne podľa potreby – žiadne drahé odrezky
Výhodou firmy BRUGG ROHRSYSTEM AG je schopnosť dodať v porovnaní s konkurenciou na meter presné potrebné množstvo potrubia v kotúči. Minimálna dĺžka je tiež dôležitá, aby nezostávali po montáži zvyšky, pretože predražujú dodávku.

– Absolútna spoľahlivosť spojov a prechodov PEX-oceľ
Disponujeme montážnym náradím na montáž spojov, prechodov PEX-oceľ a T-kusov s násuvnými objímkami REHAU do dimenzie rúr PEX-a Ø 160 ako aj zváracím prístrojom REHAU na montáž zváracích elektrotvaroviek FUSAPEX® zo zosieťovaného polyetylénu PEX do dimenzie rúr PEX-a Ø 160. To garantuje nadštandarnú kvalitu každého spoja počas celej životnosti systému.

– Dodacia lehota najneskôr do 14 dní od objednania
Potrubia sú vždy skladom u výrobcu. Dodacia lehota je len otázkou transportu

Popis flexibilného predizolovaného potrubného systému CALPEX®:

CALPEX®-diaľkové vedenie tepla je chránené meno pre flexibilný potrubný systém švajčiarskej firmy BRUGG ROHRSYSTEM AG, pre rozsah teplôt do 95°C, využiteľný v oblasti tepelných sietí pre hlavné rozvody i prípojky, ideálny pre ÚK a hriatej pitnej vody.

Materiál teplonosnej rúry, sieťovaný polyetylén PE-Xa bol vybraný pre svoje výborné termické vlastnosti, odolnosť voči korózii, chemickú stálosť, ľahkú remeselnú spracovateľnosť.

PE-Xa-rúra má organickú zábranu proti prieni-ku kyslíku (EVOH).

Tepelná izolácia je tvorená bezfreónovou flexibilnou polyuretanovou penou s výbornými izolačnými vlastnosťami s extrémne nízkou tepelnou vodivosťou λ50 = 0,0216 W/mK.

Flexibilnosť vedenia CALPEX® umožňuje bezproblémové prispôsobenie takmer všetkým možným podmienkam trasy. Jestvujúce vedenia môže križovať pod alebo nad, prekážky môže jednoducho obíjsť. Je to obrovskou výhodou v prípade že je potrebné realizovať rozvody v zastavanej zóne s hustou sieťou podzemných vedení.

Oproti klasickým kanálovým systémom umožňuje tento systém voľbu najkratšej trasy a a vďaka nízkemu koeficientu trenia zníženie dimenzie potrubia. Vďaka malej drsnosi potrubia a nízkemu koeficientu trenia sa potrubie zo sieťovaného polyetylénu nezanáša ani pri použití geotermálnych vôd.

Na prianie zákazníka je vedenie CALPEX dodávané ako jeden kus v kotúčoch v požadovaných dĺžkach až do 500 m. Vedenie môže byť na veľké vzdialenosti kladené bez spojovacích miest. Výkop trasy môže byť preto podstatne užší. Zemné práce sú podstatne úspornejšie. To platí zvlášť pre DUO systém.

Diaľkové vedenie CALPEX je nielen technicky perfektné riešenie, ale je aj kľúčom k rýchlej, jednoduchej, koordinačne nenáročnéj a úspor-nej výstavbe tepelných sietí.
Fyzikálne vlastnosti PEX-rúr umožňujú zanedbať tepelnú rozťažnosť vedenia.

Montáž spojok je neuveriteľne jednoduchá. S obvyklými spojkami z farebných kovov alebo z ocele sú spoje rýchlo a bezpečne montované. Veľký výber príslušenstva garantuje riešenie pre každú možnú situáciu.

K dispozícii sú tiež elektrospojky FUSAPEX.

Spoločnosť RUMIT SLOVAKIA spol. s r.o. na vyžiadanie vykoná montáž potrubia a príslušenstva
Disponujeme montážnym náradím na montáž spojov s násuvnými objímkami REHAU do dimenzie rúr PEX-a Ø 160 ako aj zváracím prístrojom REHAU na montáž zváracích elektrotvaroviek FUSAPEX® zo zosieťovaného polyetylénu PEX do dimenzie rúr PEX-a Ø 160.

 

Flexibilný potrubný systém CASAFLEX®

CASAFLEX-diaľkové vedenie tepla je chránené meno pre flexibilný samokompenzujúci, potrubný systém švajčiarskej firmy Brugg pre rozsah teplôt do 180°C a do PN25, využiteľný v oblasti tepelných sietí pre hlavné rozvody i prípojky, ako aj v priemysle, poľnohospodárstve, solárnych zariadeniach a v bazénovej technike.

Potrubie CASAFLEX pozostáva zo špirálovo zvlnenej vnútornej rúry z ušľachtilej chróm-niklovej ocele. Špirálové zvlnenie, zvlášť výhodné pre prúdenie, zabezpečuje vysokú ohybnosť, pevnosť a samokompenzá-ciu potrubia.

Tepelná izolácia pozostáva z flexibilnej PIR- tvrdej bezfreónovej polyuretánovej peny (polyisocyanurat) s vynikajúcimi tepelno-izolačnými vlastnosťami (λ50 ≤ 0,0255 W/mK).
Pod plášťom potrubia z PE-LD je umiestnená fólia, ktorá zabraňuje difúzii plynu z uzavretých buniek v štruktúre tepelnej izolácie a tým jej degradácii.

Flexibilnosť potrubia CASAFLEX umožňuje bezproblémové prispôsobenie takmer všetkým možným podmienkam trasy. Jestvujúce vedenia môže križovať pod alebo nad, prekážky môže jednoducho obíjsť. Je to obrovskou výhodou v prípade že je potrebné realizovať rozvody v zastavanej zóne s hustou sieťou podzemných vedení.

Oproti klasickým kanálovým systémom umožňuje tento systém voľbu najkratšej trasy.

Na prianie zákazníka je vedenie CASAFLEX dodávané ako jeden kus v kotúčoch v požadovaných dĺžkach až do 500 m. Vedenie môže byť na veľké vzdialenosti kladené bez spojovacích miest. Výkop trasy môže byť preto podstatne užší. Zemné práce sú podstatne úspornejšie. To platí zvlášť pre DUO systém.

Diaľkové vedenie CASAFLEX je nielen technicky perfektné riešenie, ale je aj kľúčom k rýchlej, jednoduchej, koordinačne nenáročnéj a úspornej výstavbe tepelných sietí.

Fyzikálne vlastnosti špirálovo zvlnenej vnútornej rúry umožňujú zanedbať tepelnú rozťažnosť vedenia.

Montáž spojok, T-kusov a pechodov CASAFLEX-oceľ je neuveriteľne jednoduchá. Jednoduchými dielcami sú spoje na stavenisku rýchlo a bezpečne montované. Veľký výber príslušenstva garantuje riešenie pre každú možnú situáciu.

Oblasť použitia :

Trvalá prevádzková teplota do 160°C
Špičková prevádzková teplota kĺzavo do 180°C
Prevádzkový tlak PN16 alebo PN25

/Potrubie CASAFLEX pozostáva zo špirálovo zvlnenej vnútornej rúry z ušľachtilej chróm-niklovej ocele. Špirálové zvlnenie, zvlášť výhodné pre prúdenie, zabezpečuje vysokú ohybnosť, pevnosť a samokompenzá-ciu potrubia.