Flexibilný predizolovaný systém s rúrami z polyetylénu PE-100 na studenú vodu pre prevádzkové parametere 30°C a PN 16, DN 20 – 100 – EIGERFLEX
Podrobnejšie informácie nájdete v nasledujúcich prílohách:
Flexibilný predizolovaný systém EIGERFLEX-SV-katalog-EN