Flexibilný potrubný systém CASAFLEX®

Podrobnejšie informácie nájdete v nasledujúcich prílohách:

Flexibilný predizolovaný potrubný systém CASAFLEX – prospekt – SK
Flexibilný predizolovaný potrubný systém CASAFLEX – katalóg – SK
Flexibilný predizolovaný potrubný systém CASAFLEX – katalóg – DE
Flexibilný predizolovaný potrubný systém CASAFLEX – katalóg – EN

CASAFLEX® -diaľkové vedenie tepla je chránené meno pre flexibilný samokompenzujúci,potrubný systém švajčiarskej firmy Brugg pre rozsah teplôt do 180°C a do PN25, využiteľný v oblasti tepelných sietí pre hlavné rozvody i prípojky, ako aj v priemysle, poľnohospodárstve, solárnych zariadeniach a v bazénovej technike.

Potrubie CASAFLEX-UNO a DUO

CASAFLEX-UNO rozmerová tabuľka:

CASAFLEX-DUO rozmerová tabuľka:

Casaflex_DUO_rozmery

Potrubie CASAFLEX ® pozostáva zo špirálovo zvlnenej vnútornej rúry z ušľachtilej chróm-niklovej ocele. Špirálové zvlnenie, zvlášť výhodné pre prúdenie, zabezpečuje vysokú ohybnosť, pevnosť a samokompenzáciu potrubia.

Tepelná izolácia pozostáva z flexibilnej PIR- tvrdej bezfreónovej polyuretánovej peny (polyisocyanurat) s vynikajúcimi tepelno-izolačnými vlastnosťami  λ = 0,0255 W/mK).
Pod plášťom potrubia z PE-LD je umiestnená fólia, ktorá zabraňuje difúzii plynu z uzavretých buniek v štruktúre tepelnej izolácie a tým jej degradácii.

Flexibilnosť potrubia CASAFLEX umožňuje bezproblémové prispôsobenie takmer všetkým možným podmienkam trasy. Jestvujúce vedenia môže križovať pod alebo nad, prekážky môže jednoducho obíjsť. Je to obrovskou výhodou v prípade že je potrebné realizovať rozvody v zastavanej zóne s hustou sieťou podzemných vedení.

Oproti klasickým kanálovým systémom umožňuje tento systém voľbu najkratšej trasy.

Na prianie zákazníka je vedenie CASAFLEX® dodávané ako jeden kus v kotúčoch v požadovaných dĺžkach až do 500 m. Vedenie môže byť na veľké vzdialenosti kladené bez spojovacích miest. Výkop trasy môže byť preto podstatne užší. Zemné práce sú podstatne úspornejšie. To platí zvlášť pre DUO systém.

Diaľkové vedenie CASAFLEX® je nielen technicky perfektné riešenie, ale je aj kľúčom k rýchlej, jednoduchej, koordinačne nenáročnej a úspornej výstavbe tepelných sietí.

Fyzikálne vlastnosti špirálovo zvlnenej vnútornej rúry umožňujú zanedbať tepelnú rozťažnosť vedenia.

Montáž spojok, T-kusov a pechodov CASAFLEX- oceľ je neuveriteľne jednoduchá. Jednoduchými dielcami sú spoje na stavenisku rýchlo a bezpečne montované. Veľký výber príslušenstva garantuje riešenie pre každú možnú situáciu.

Koncový prechod CASAFLEX – oceľ-UNO

Koncový prechod CASAFLEX – oceľ-UNO – navarovací-komponenty  Koncový prechod CASAFLEX – oceľ-UNO – závitový-komponenty

Koncový prechod CASAFLEX – oceľ-DUO – komponenty

Oblasť použitia :

Trvalá prevádzková teplota do 160°C
Špičková prevádzková teplota kĺzavo do 180°C
Prevádzkový tlak PN16 alebo PN25