Každého dodávateľa tepla straší predstava ako čo nejpresnejšie odmerať vyrobené a dodané teplo a ako stihnúť počas leta zoservisovať a metrologicky overiť merače tepla. Všetko pri čo najnižších nákladoch.

Meranie tepla znamená pre dodávateľov prostriedok, ako odmerať svoju produkciu pri realizácii na trhu a zbilancovať ekonomiku (efektivitu) výroby. Na druhej strane u odberateľov, ktorí sa cítia vždy okrádaní, je to jediný prostriedok kontroly spotreby a motivácie k šetreniu a uspore vo vlastnom rozpočte.

Pomaly sme si na to zvykáme. Čosi to samozrejme stojí. Aj tu je samozrejme priestor, ako to robiť lepšie a efektívnejšie.

Určite viete, že za servis každého merača tepla a jeho periodické metrologické overovanie zaplatíte každé štyri roky v priemere sumu vo výške jednej tretiny ceny nového merača tepla.

Švajčiarska firma Sontex ponúka fluidíkové merače tepla s technickým riešením, ktoré podstatne znižuje tieto prevádzkové náklady. Presnosť a stálosť merania pri tom podľa nezávislého testu spoločnosti AGFW dosahuje u týchto meračov v celosvetovom meradle najvyššie parametre.

Prietokomerná časť merača tepla Superstatic neobsahuje žiadné mechanické časti, odpadá jej oprava a na vykonanie metrologického overenia postačuje demontovať a overiť len meraciu hlavu prietokomera. Samotné teleso prietokomera netreba demontovať a zostáva zabudované v potrubí.

Ďalšou výhodou prietokomera je, že má len jeden náhradný diel a to meraciu hlavu, ktorá je pre všetky dimenzie prietokomerov rovnaká.

Prehľad ponuky meradiel tepla a vody:

Kompaktné merače tepla Sontex SUPERCAL 539 do DN 20
Fluidíkové merače tepla Sontex SUPERSTATIC do DN 500
Kalorimetrické počítadlá Sontex SUPERCAL 531
Mechanické prietokomery k meračom tepla HYDROMETER a MINOL
Odporové teplomery Pt500 a Pt100 k meračom tepla
Teplomerové púzdra k meračom tepla
Ultrazvukové merače tepla Danfoss SONOMETER 1100
Domové a priemyselné vodomery na studenú vodu
Domové a priemyselné vodomery na teplú vodu
Bytové vodomery na studenú vodu
Bytové vodomery na teplú vodu

Kompletný katalóg pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, vodomerov, meračov tepla a komponentov diaľkových odpočtov
Kompletný katalóg meračov tepla