Prehľadná ponuka mechanických, fluidíkových a ultrazvukových meradiel tepla:

Kompletný katalóg meračov tepla

Prehľad mechanických meračov tepla a ich časti

Prehľad fluidíkových meračov tepla SUPERSTATIC

Prehľad ultrazvukových meračov tepla

Nové kompaktné merače tepla Sontex SUPERCAL 739 do DN 20

Sontex 739-obr

Technické informácie nájdete v nasledujúcej prílohe:

Prospekt nového kompaktného merača tepla Supercal 739

Nové kompaktné fluidíkové merače tepla Sontex SUPERCAL 749 do DN 20

Supercal 749-obr

Technické informácie nájdete v nasledujúcej prílohe:

Prospekt nového kompaktného fluidíkového merača tepla Superstatic 749-prospekt

Kompaktné merače tepla Sontex SUPERCAL 539 do DN 20

Technické informácie nájdete v nasledujúcich prílohách:

Kompaktný merač tepla SUPERCAL 539-prospekt-SK
Návod na montáž kompaktných meračov tepla SUPERCAL 539

Fluidíkové merače tepla Sontex SUPERSTATIC do DN 500

Technické informácie nájdete v nasledujúcich prílohách:
Fluidíkové meradla tepla SUPERSTATIC + SUPERCAL 531-katalógové listy-SK
Návod na montáž fluidíkových meračov tepla SUPERSTATIC
Prezentácia merača tepla Superstatic-DE
Prezentácia merača tepla Superstatic-EN

Kalorimetrické počítadlá Sontex SUPERCAL 531

Technické informácie nájdete v nasledujúcich prílohách:
Kalorimetrické počítadlá SUPERCAL 531 pre merače tepla-prospekt SK
Kalorimetrické počítadlá SUPERCAL 531 pre merače tepla-katalog list-SK

Mechanické prietokomery k meračom tepla HYDROMETER a MINOL

Mechanické viacvtokové lopatkové prietokomery HYDROMETER

Mechanické skrutkové horizontálne prietokomery typ woltmann WP

Mechanické skrutkové vertikálne prietokomery typ woltman WS

Technické informácie nájdete v nasledujúcich prílohách:
Prehľad prietokomerov a vodomerov HYDROMETER
Mechanické lopatkové prietokomery k meračom tepla-prospekt-SK
Mechanické prietokomery HYDROMETER k meračom tepla-katalog. list-SK

Odporové teplomery Pt500 a Pt100 k meračom tepla

Odporové teplomery Pt500 a Pt100 s plastovou hlavicou k meračom tepla

Odporové teplomery Pt500 a Pt100 s AL hlavicou k meračom tepla

Teplomerové púzdra k meračom tepla

Ultrazvukvé merače tepla Diehl typ SHARKY 775

Podrobné inforácie nájdete v nasledujúcom prospekte na stiahnutie:

SHARKY 775 katalógový list

List technických parametrov ultrazvukových meračov tepla SHARKY 775

1. Ultrazvukové merače tepla SONOMETER 1100 sa dodávajú ako kompaktné do menovitého prietoku qp ≤ 6 m3/h, alebo s oddeliteľnými členmi pre menovitý prietok
10 m3/h ≤ qp ≤ 60 m3/h.
Pre menovitý prietok 0,6 m3/h ≤ qp ≤ 2,5 m3/h sú meradlá dodávané s jedným snímačom teploty zabudovaným v telese prietokomernej časti merača. Druhý externý snímač teploty sa môže inštalovať do guľového kohúta s adaptérom, ponorného teplomerového púzdra alebo priamo pomocou adaptéra inštalovaného v návarku.
Pre menovitý prietok 3,5 m3/h ≤ qp ≤ 60 m3/h sú meradlá dodávané s externými snímačmi teploty.
2. Teplota okolia:
Prevádzková teplota okolia: 0oC až +55oC
Teplota pri skladovaní a preprave: -20oC až +70oC
3. Stupeň – trieda ochrany: pre vykurovanie IP 54
pre chladenie: IP 68
4. Napájanie: lithiová batéria 3,6 V DC A-cell (12 rokov)
lithiová batéria 3,6 V DC D-cell (20 rokov – voliteľne)
sieťový modul 230 V AC alebo 24 V AC
5. Minimálny meraný teplotný rozdiel: 3 K, počiatočný teplotný rozdiel: 0,125 K
6. Teplotný rozsah: merače tepla qp 0.6 – 2,5 m3/h: 5 … 130 oC
merače tepla qp 3,5 – 60 m3/h: 5 … 150 oC
merače chladu: 5 … 50 oC
merače tepla a chladu: 5 … 105 oC
7. Možnosť pripojenia komunikačných modulov:
Štandardne je vo výrobe integrovaný rádiový komunikačný modul a optické rozhranie
Ďalšie možnosti pripojenia komunikačných modulov na dve zásuvné miesta:
– Komunikačné moduly: M-Bus EN 1434, L-Bus, RS 232, RS 485
– Impulzný výstup
– Impulzný vstup
– Kombinovaný impulzný vstup a impulzný výstup
– Analogový výstup
8. Optické rozhranie: kalorimetrické počítadlo je štandardne vybavené optickým rozhraním s protokolom podľa EN 1434-3, ktoré slúži ku komunikácii, diagnostike, odpočtu a parametrizovaniu pomocou software IZAR@SET.
9. Uvedené komunikačné moduly môžu byť dodané priamo z výroby alebo namontované na dve zásuvné miesta dodatočne u užívateľa.
10. Dodatočná inštalácia komunikačných modulov sa vykonáva u užívateľa bez porušenia overovacej značky.
11. Pripojenie: Prietokomerné časti meradiel sú štandardne dodávané od DN15 do DN40 so závitovým pripojením na prevádzkový tlak PN16 alebo PN25 a od DN50 do DN100 s prírubovým pripojením na prevádzkový tlak PN25 alebo PN40. Na vyžiadanie je možné dodať prietokomernú časť s prírubovým pripojením PN16 alebo PN25 aj u dimenzií DN20, DN25 a DN40.
12. Poloha montáže: Prietokomer je možné inštalovať v horizontálnej aj vertikálnej polohe.
13. Ukľudňujúce dĺžky pred a za prietokomerom nie sú požadované, z metrologického hľadiska sú však doporučované. Prietokomerné časti meradiel možno inštalovať vo vratnom i v prívodnom potrubí vykurovacieho okruhu. Polohu je potrebné naparametrizovať v kalorimetrickom počítadle. Štandardne sa prietokomerné časti meradiel inštalujú vo vratnom potrubí vykurovacieho okruhu.
Presnosť merania splňuje požiadavky triedy 2 podľa EN1434.
14. Merací rozsah: merač je schválený v Europe pre rozsah merania 1:250 v triede presnosti 2. (qp 1,5; 2,5; 3,5; 6; 10; 15; 25; 40; 60 m3/h).
15. Preťažovanie menovitého prietoku: meradlo je potrebné navrhnúť tak, aby nedochádzalo v preťažovaniu dvojnásobkom menovitého prietoku (qmax) dlhšie ako 1 hodinu denne.
16. Stavebné dĺžky prietokomerov podľa dimenií:
DN 15 … 110 mm
DN 20 … 130 alebo 190 mm
DN 25 … 260 mm
DN 40 … 200 alebo 300 mm
DN 50 … 270 mm
DN 65 … 300 mm
DN 80 … 300 mm
DN 100 … 360 mm
17. Odporové snímače dvojvodičové Pt 500 sú dodávané v dĺžkach 2, 3, 5 alebo 10 m.
18. Konštrukcia prietokomeru: materiál mosadz.
19. Princíp merania: ultrazvukový.
20. Princím prenosu údajov medzi prietokomerom a kalorimetrickým počítadlom: Mikroprocesorové kalorimetrické počítadlo sníma impulzné signály z ultrazvukového prietokomera.
21. Komunikačné možnosti: Rádio, M-Bus EN 1434, L-Bus, RS 232, RS 485, impulzný výstup, impulzný vstup, kombinovaný impulzný vstup a impulzný výstup, analogový výstup.
22. Záporný rozdiel teplôt: je signalizovaný ako chybové hlásenie
23. Dynamický rozsah: 1:250 (qi:qp)v triede 2.
24. Detekcia vzduchu v prietokomeri: Ak je prietokomer správne namontovaný, nie je citlivý na vzduchové bubliny. Detekcia preto nie je potrebná.
Detekcia znečistenia: Merací princíp je necitlivý na znečistenie. Podľa montážnych predpisov je potrebné namontovať pred prietokomer filter na zachytávanie mechanických nečistôt. Detekcia preto nie je potrebná.
Detekcia opačného prietoku: Merací princíp funguje len v smere prúdenia, v smere šípky na telese, tzn. že opačný prietok je pre meradlo žiadny prietok.
25. Aktualizácia prietoku na displeji: Každých 10 s pri batériovom module napájania a každých 5 s pri sieťovom module.
26. Chybové hlásenia:
C-1 Základné parametre v operačnej pamäti poškodené
E-1 Cybné meranie teploty (teploty mimo rozsah, snímač teploty má skrat alebo prerušenie)
E-3 Teplotné snímače sú prehodené
E-4 Chyba hardware pri ultrazvukovom meraní (vadný ultrazvukový prevodník alebo jeho skrat)
E-5 Príliš časté čítanie – dočasný krátkodobý výpadok M-Bus komunikácie
E-6 Nesprávny smer prietoku – prietokomer opačne namontovaný
E-7 Žiadny zmysluplný ultrazvukový signál – vzduch v meracej trati
E-8 Výpadok primárneho napájania (len pri sieťovom module) – napájanie cez záložnú batériu
E-9 Výstraha: nízka kapacita batérie
E-A Netesnosť: rozpoznanie prasknutia potrubia
E-b Netesnosť: rozpoznanie netesnosti merača tepla
E-C Netesnosť: rozpoznanie netesnosti impulzného vstupu 1
E-d Netesnosť: rozpoznanie netesnosti impulzného vstupu 2
27. Vzorkovacia frekvencia merania prietoku: Každé 2 s pri batériovom module napájania A-Zelle, každú 1 s pri batériovom module napájania D-Zelle a každé 1/2 s pri sieťovom module.
28. Vzorkovacia frekvencia merania teplôt: Každých 16 s pri batériovom module napájania A-Zelle, každé 4 s pri batériovom module napájania D-Zelle a každé 2 s pri sieťovom module.
29. Rozsah prietokov: viď. katalogový list
30. Dostupnosť náhradných dielov: Všetky vymeniteľné časti podľa Typového schválenie podľa MID (viď. Strana 29/36 sú k dispozícii ako náhradné diely. Následné overovanie budeš vykonávané na našej skúšobnej stanici GS 45/25 – 80 PS v Košiciach pod kontrolou Slovenskej legálnej metrologie.
31. Prezeranie údajov priamo tlačidlom z 8-miestneho LCD displeja bez počítača je možné v šiestich slučkách. Niektoré zobrazovacie okná v rámci slučiek pozostávajú z dvoch až siedmich zobrazení.
32. Pri diaľkovom odpočte môžu byť prenášané nasledujúce údaje:
dátum/čas, celkové množstvo energie, celkový pretečený objem, chybové hlásenia a pod. Rozsah a poradie prenášaných údajov je možné nakonfigurovať pomocou software IZAR@SET.
33. Ukladanie údajov pre vlastnú diagnostiku: Automaticky sa snímajú všetky výpady prevádzky a poruchy a zobrazujú sa na LCD- displeji. Bezpečnosť odčítania všetkých relevantných údajov je zaistená ich ukladaním do pevnej pamäte (EEPROM). V pravidelných intervaloch sa do nej zapisujú aktuálne merané hodnoty, parametre prístroja a druhy chýb.
34. Frekvenciu periodického záznam stanovených údajov (teploty, prietoky, výkony) je možné zvoliť z rôznych intervalov pamätania (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 minút alebo prednastavenie 24 hodín, deň v mesiaci, deň v týždni, 15. alebo koniec mesiaca)
35. Aktualizácia Rádio modulu a výdrž batérii pri rádiovej komunikácii: Výdrž batérie je závislá na počte rádiových odpočtov. Doporučujeme použiť modul batériového napájania D-Zelle.
36. Možnosť 4-vodičového proípojenia teplomerov: Súčasťou dodávky meradiel sú odporové snímače dvojvodičové Pt 500, dodávané v dĺžkach 2, 3, 5 alebo 10 m.