Návod na montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacíchnákladov SONTEX 555 a 556-rádio

Návod na montáž pomerových rozdeľovačov vykur nákladov SONTEX 555-556