Návod na montáž montážnych T-kusov flexibilného predizolovaného potrubia CALPEX s médionosnou rúrou zo sieťovaného polyetylénu PE-Xa

Návod na montáž montážnych T-kusov CALPEX