Celozvárané oceľové guľové kohúty na vodu, paru a plyn typ BALLOMAX od DN10 do DN500 z produkcie dánskej firmy BROEN

Technické informácie

BALLOMAX – celozvárané oceľové guľové kohúty sú vhodné ako uzatváracie armatúry pre všetky neutrálne, kvapalné a plynné média, prednostne pre systémy diaľkového horúcovodného vykurovania, vykurovacie a priemyselné zariadenia, rozvody pary a plynu.
BALLOMAX – oceľové guľové kohúty spĺňajú náročné požiadavky EN488. Všetky tlakové časti sú vyrobené z materiálov s výrobným osvedčením 3.1B. Moderná výrobná metóda a konzekventné nasadenie plnoautomatických zváracích robotov garantuje konštantnú kvalitu oceľových guľových kohútov BALLOMAX.

Rôzne druhy pripojenia sú sériovo k dispozícii:

závitové

navarovaco-závitové

navarovacie

prírubové

servisné

navrtávacie pre dodatočnú montáž prípojok

predizolované

Testovanie kohútov

Testovanie kohútov je realizované vo zhode technickým normami č. AT/97-01-0293 a tiež vo zhode s normou PN-92/M-74001 (Všeobecné požiadavky a testy). Skúškam tesnosti sú podrobované všetky kohúty (100%). Skúmaná je tesnosť vonkajšia a tesnosť uzavretia. Tesnosť uzavretia kohútov je skúšaná na oba smery. V testovaných kohútoch nie je povolená žiadna netesnosť – trieda tesnosti uzavretia „A“ podľa PN-92/M-74001.

Montáž

Všetky oceľové guľové kohúty BALLOMAX s navarovacími koncami sa môžu zvárať elektrickým prúdom alebo autogénom. Pri zvárani je treba sa vyvarovať silnému ohrevu ventilového telesa. Navarovacie konce sa nesmú skracovať, pretože sú navrhnuté tak, aby pri procese zvárania nedochádzalo k tepelnej degradácii tesniacich materiálov prenosom tepla. Guľový kohút musí byť počas montáže plne otvorený.

BALLOMAX – celozvárané oceľové guľové kohúty sú bezúdržbové.

Uzatváranie je vykonávané precízne vybrúsenou guľou z nerezovej ocele, ktorá je uložená v tesnení z teflónu (PTFE). Toto uloženie poskytuje spoľahlivé utesnenie so súčasne veľmi nízkym trením. Guľa je samostrediaca a tesnenie uloženia je pružinové, aby sa zabezpečil potrebný kontaktný prítlak medzi guľou a tesnením. Vreteno kohúta je vyrobené z nerezovej ocele. Dorazové kolíky dovoľujú maximálne otočenie o 90° a vymedzujú tým krajné polohy od uzatvorenia po plné otvorenie.

Katalóg na stiahnutie obsahuje potrebné informácie o konštrukcii, výbere materiálu, typoch, dimenziách a ostatných technických špecifikáciach. Ilustrácie, hmotnosti a technické špecifikácie uvedené v katalógu, sú nezáväzné a výrobca si vyhradzuje právo zmeny. Podľa potreby môžu byť vydané nové katalógové listy.

Súhrnný katalóg celozváraných oceľových guľových kohútov BROEN-BALLOMAX

Katalógový list-BROEN-BALLOMAX-návod na obsluhu, údržbu a montáž

Katalógové listy-BROEN-BALLOMAX-guľové kohúty na horúcu vodu

Katalógové listy-BROEN-BALLOMAX-guľové kohuty na paru

Katalógové listy-BROEN-BALLOMAX-guľové kohúty pre instalacie plynu

Katalógové listy-BROEN-BALLOMAX-guľové kohúty medziprírubové

Katalógové listy-BROEN-BALLOMAX-guľové kohuty pre predizolované potrubia

Prospekt oceľových guľových kohútov BROEN-BALLOMAX

Prehľad ponúkaných oceľových guľových kohútov BALLOMAX