Oprávnenie na opravy a montáž vyhradených technických zariadení elektrických