Potvrdenie úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov