Predizolovaný systém s oceľovými rúrami pre prevádzkové parametere do 144°C/160 °C a PN 25, DN 20 – 1000 FERWAG-PREMANT-UNO
Podrobnejšie informácie nájdete v nasledujúcich prílohách:
Oceľový predizolovaný potrubný systém PREMANT-FERWAG-katalóg-SK
Oceľový predizolovaný potrubný systém PREMANT-FERWAG-katalóg-CZ
Oceľový predizolovaný potrubný systém PREMANT-FERWAG-UNO-katalóg-DE
Oceľový predizolovaný potrubný systém PREMANT-FERWAG-UNO-katalóg-EN

Predizolovaný systém s oceľovými rúrami pre prevádzkové parametere do 144°C/160 °C a PN 25, DN 20 – 150FERWAG-PREMANT-DUO
Podrobnejšie informácie nájdete v nasledujúcich prílohách:

Oceľový predizolovaný potrubný systém PREMANT-FERWAG-DUO-katalóg-DE
Oceľový predizolovaný potrubný systém PREMANT-FERWAG-DUO-katalóg-EN