Dodávka a montáž predizolovaných potrubných systémov:

Rok 2015
P.č. Popis Celková cena bez DPH
1 Stará Ľubovňa – Bytový dom 2×15 Bj, D1, D5 Sídlisko východ-vonkajšie rozvody 14 608,65€
2 Rekonštrukcia vonkajších rozvodov ÚK a TÚV kotolne K17 v MČ Bratislava Dúbravka – DALKIA 185 447,49 €
3 Prepojenie kotolní K-DŠ1 a K-DŠ2, Myjava 148 154,48€
4 Oprava teplovodu medzi CVČ a MŠ Mládeže, Poprad, Dalkia 45 037,00€
5 Výmena sekundárnych rozvodov ÚK a TV Mier 2, 3, PKT1, Spišská Nová Ves 307 768,37€
6 Dalkia PP – prepojenie Kotolní E2 a E3, úpravy E2, Poprad 219 088,00 €
SPOLU: 920 103,99 €

 

Rok 2014

P.č.

Popis

Celková cena bez DPH

Kontakt

1

Oprava rozvodov ÚK a TÚV kotolňa východ Stará Ľubovňa,SPRAVBYRHERM s.r.o., Kežmarok

5 908,95 €

2

Oprava vonkajšieho rozvodu medzi objektami Plesnivec a Sasanka, okruh kotolne Sasanka v Poprade, DALKIA Poprad a.s.,

29 153,65 €

3

Rekonštrukcia SVR, Bytový podnik Myjava s. r. o.

40 185,57 €

4

Oprava vonk. rozvodov medzi starou kotolňou a objektami Triangel, Vysoká, Dukla, okruh kotolne ZIII-A v PP, DALKIA Poprad a.s.,

19 518,47 €

5

Oprava prípojky k Domovu dôchodcov na sídlisku Z II v Poprade, DALKIA Poprad a.s.,

20 259,5 €

6

Oprava SVR CERN, SELEN, Poprad, DALKIA Poprad a.s.,

46 859,00 €

7

Výmena SVR – Košice – CALPEX, TZB komplet s.r.o., Spišská Nová Ves

175 360,28 €

8

Racionalizácia výroby a dodávky tepla PK P2, P1 – nová trasa – I. etapa Košice, TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Košice

359 800,00 €

9

Rekonštrukcia SVR na sídlisku Mier, Spišská Nová Ves, EMKOBEL a.s.,Spišská Nová Ves

18 850,00 €

10

Rekonštrukcia primarneho rozvodu Mäsiarska ul., Košice, Tepláreň Košice, a.s., Košice

39 800,00 €

11

Oprava vonkajších rozvodov UK od kotolne k objektom v Dobšinej, TZB komplet s.r.o., Spišská Nová Ves

29 778,14 €

11

Horúcovodná prípojka OST 112,113,114,115,116,117,118,119 Nad Jazerom, Košice, dodávka a montáž, KONOMET s.r.o., Košice

680 803,21 €

SPOLU:

1 466 276,77 €

Rok 2013

P.č.

Popis

Celková cena bez DPH

Kontakt

1

Rekonštrukcia teplovodného kanála pri kotolni Sever -1, II. Etapa, SPRAVBYRHERM s.r.o., Kežmarok

104 007,81 €

2

Rekonštrukcia rozvodov tep. vody a UK Zapad II vetva B, DALKIA Poprad a.s., Poprad

126 304,75 €

3

Vyvedenie tepla z bioplynovej stanice, Poprad-Matejovce, ENERGO TERRA s.r.o., Poprad

392 606,15 €

4

Prepoj kotolní Západ II – Západ III. , DALKIA Poprad a.s.,

131 927,03 €

5

Rekonštrukcia rozvodov tep. vody a UKBytový podnik, Poprad, DALKIA Poprad a.s.,

31 057,69 €

6

Výmena SVR – Košice – CALPEX, TZB komplet s.r.o., Spišská Nová Ves

236 443,68 €

7

Výmena SVR – Košice – CALPEX, TEPEN s.r.o., Košice

57 929,9 €

8

Horúcovodná prípojka OST 104,110, Nad Jazerom, TEPEN s.r.o., Košice

187 293,94 €

11

Horúcovodná prípojka OST 103,105,106,109,111,Nad Jazerom, KONOMET s.r.o., Košice

465 058,88 €

SPOLU:

1 732 629,83 €

Rok 2012

P.č.

Popis

Celková cena bez DPH

Kontakt

1

Rekonštrukcia rozvodov tep. vody a UK Zapad II Poprad, DALKIA Poprad a.s.,

157 884,75 €

2

Rekonštrukcia rozvodov tep. vody a UK Centrum Bambino- Poprad, DALKIA Poprad a.s.,

17 530,65 €

3

Rekonštrukcia rozvodov tep. vody a UK ZŠ Mladeže- Poprad, DALKIA Poprad a.s.,

6 157,00 €

4

Rekonštrukcia rozvodov tep. vody a UK bytový podnik- Poprad, DALKIA Poprad a.s.,

4 095,00 €

5

Rekonštrukcia – montáž odpadového potrubia-Kovohuty Krompachy a.s.

45 689,00 €

6

Rekonštrukcia von.rozvodov UK a TUV, SLOBYTERM s.r.o., Stará Lubovna

60 665,15 €

7

Výmena SVR – Košice – CALPEX, TEPEN s.r.o., Košice

220 805,64 €

8

Horúcovodná prípojka OST 202,204,206,207,209, Nad Jazerom, TEPEN s.r.o., Košice

137 804,46 €

9

Horúcovodná prípojka OST 201,203,205,208,Nad Jazerom, KONOMET s.r.o., Košice

222 563,31 €

SPOLU

873 1394,83 €

Rok 2011

P.č.

Popis

Celková cena bez DPH

Kontakt

1

Teplovodný prepoj kotolní Francisciho – Sasanka v Poprade, Dalkia PP a.s.

26 938,57 €

2

Požiarný vodovoda vysokotlaký rozvod, Kovohuty Krompachy a.s.

39 919,58 €

3

Rekonštrukcia SVR – Ul. Hviezdoslavova – Spišská Nová Ves – PIPECO a CALPEX, Emkobel a.s.

216 030,83 €

4

Oprava vonkajšieho teplovodného rozvodu, zdravotné stredisko, kotolňa 600P – CALPEX v Poprade, Dalkia Ppa.s.

10 220,69 €

5

Oprava teplovodného okruhu kotolne Solisko v Poprade, Dalkia PP a.s.

9 922,76 €

6

Rekonštrukcia teplovodných ozvodov na okruhu kotolne Z II, vetva Bporade, C- Bau s.r.o..

116 208,28 €

7

Prepoj kotolne E6/1 a E4/1 v Poprade, Dalkia PP a.s.

110 548,33 €

8

Výmena SVR – Cottbuska ul. – Košice -CALPEX, TEPEN s.r.o.

24 863,11 €

9

Výmena SVR – Denešova ul. – Košice -CALPEX, TEPEN s.r.o.

27 542,42 €

10

Výmena SVR – Uherová ul. – Košice -CALPEX, TEPEN s.r.o.

12 144,99 €

11

Dodávka a montáž CALPEX, Thermalpark Bešeňová, Slovmont Ružomberok

28 310,00 €

SPOLU:

622 649,56 €

Rok 2010

P.č.

Popis

Celková cena bez DPH

Kontakt

1

Rekonštrukcia SVR – Košice, TEHO spol. s r.o. CALPEX

5 071,76 €

2

Rekonštrukcia SVR – Michalovce, Domsprav Michalovce s.r.o., PIPECO, CALPEX

5 049,13 €

3

Rekonštrukcia SVR Kráľovský Chlmec, DALKIA Východ Košice, CALPEX

4 148,63 €

4

Rekonštrukcia SVR – Obrancov Mieru, Poprad, DALKIA Poprad, PIPECO, CALPEX

54 143,66 €

5

Rekonštrukcia SVR – Francisciho ul., Poprad, DALKIA Poprad, PIPECO, CALPEX

19 431,45 €

6

Prekládka SVR – Bytový podnik Poprad,DALKIA Poprad, CALPEX

4 084,24 €

7

Výmena SVR – Mudroňová ul. – Košice – CALPEX , TEPEN s.r.o

22 259,81 €

8

Výmena SVR – Hemerková ul. – Košice -PIPECO a CALPEX, TEPEN s.r.o.

46 203,21 €

9

Výmena SVR – Zupková ul. – Košice -PIPECO a CALPEX, TEPEN s.r.o.

34 450,31 €

10

Výmena SVR – Jánošiková – Žišková ul. – Košice -PIPECO a CALPEX, TEPEN s.r.o.

85 703,79 €

11

Výmena SVR – Starozágorská ul. – Košice -CALPEX, TEPEN s.r.o.

6 724,58 €

12

Výmena SVR – Čordákovaul. – Košice -CALPEX, TEPEN s.r.o.

30 645,70 €

13

Výmena SVR – Postupímskaul. – Košice – CALPEX, TEPEN s.r.o.

37 540,84 €

14

Dodávka a montáž SVR, Poračská dolina, CALPEX,BBF elektro s.r.o.

11 565,83 €

15

Racionalizácia okruho OST 2781, Košice , CASAFLEX, TEPEN s.r.o.

45 864,02 €

16

Rekonštrukcia SVR Sečovce, Bytové hospodárstvo Sečovce s.r.o. PIPECO

7 797,99 €

17

Rekonštrukcia teplovodného kanála Kežmarok, SPRAVBYTHERM Kežmarok s.r.o. PIPECO

49 181,02 €

18

Racionalizácia okruhu OST 1209l. Košice, PIPECO a CASAFLEX, TEPEN s.r.o.

35 809,30 €

19

Rekonštrukcia SVR Závalie, Hlohovec, PIPECO a CALPEX, Bytové hospodárstvo Hlohovec

118 549,98 €

SPOLU:

624 225,25 €

Rok 2009

P.č.

Popis

Celková cena bez DPH

Kontakt

1

Výmena SVR – Vojvodská ul. – Košice – CALPEX , TEPEN s.r.o

16 941,56 €

2

Výmena SVR – Wurmová ul. – Košice – CALPEX, TEPEN s.r.o.

31 036,50 €

3

Výmena SVR – Nešporová ul. – Košice – CALPEX, BOBOR s.r.o.

7 658,66 €

4

Rekonštrukcia SVR – PKT 2 – Spišská Nová Ves – PIPECO a CALPEX

120 021,69 €

5

Rekonštrukcia SVR – Hviezdoslavová ul. – Spišská Nová Ves – PIPECO a CALPEX

20 083,78 €

6

Rekonštrukcia SVR – Oprava SVR okruhu kotolne V3 – Poprad, PIPECO a CALPEX, DALKIA PP

128 330,32 €

7

Racionalizácia okruhu OST Tatranská, Štítová ul. Košice, PIPECO a CASAFLEX, TEPEN s.r.o.

43 688,58 €

8

Rekonštrukcia SVR – Oprava SVR okruhu kotolne Obrancov mieru- Poprad, PIPECO, DALKIA PP

107 106,55 €

9

Prípojky ÚK pre DOST, objekt 733,735, okruh kotolne Veľká Banícka Poprad, CALPEX

7 146,07 €

10

Racionalizácia okruhu OST 2781, Petzvalova ul. Košice, PIPECO a CASAFLEX, TEPEN s.r.o.

37 274,65 €

11

Racionalizácia okruhu OST 2781, Petzvalova ul. Košice, PIPECO a CASAFLEX, TEPEN s.r.o.

45 864,02 €

12

Napojenie II.ZŠ Kopernikova, Hlohovec, PIPECO a CALPEX, Bytové hospodárstvo Hlohovec

24 854,16 €

13

Rekonštrukcia SVR ul.L.Sáru 9-11, ul.Krčulova 20-24,Brezno

61 081,44 €

SPOLU

519 127,27 €

ROK 2008

P.č.

Popis

Celková cena bez DPH

Kontakt

1

Výmena SVR – ÚK – Karlova Ves – Bratislava – 300 m CALPEX DN 50

360 546,00 Sk

2

Dodávka a montáž rozvodu termálnej vody pre THERMALPARK Bešeňová – 410 m CALPEX DN 100

941 560,00 Sk

3

Dodávka a montáž SVR pre Žiar nad Hronom – 200 m CALPEX DN 80

334 607,00 Sk

4

Rekonštrukcia SVR – Za Hornádom – Spišská Nová Ves – PIPECO a CALPEX

2 121 474,00 Sk

5

Rekonštrukcia SVR – Sídlisko Mier – Spišská Nová Ves – PIPECO a CALPEX

926 370,00 Sk

6

Rekonštrukcia SVR – Gorazdova – Spišská Nová Ves – PIPECO a CALPEX

1 215 950,00 Sk

7

Rekonštrukcia SVR – DOMSPRAV s.r.o. Michalovce – PIPECO a CALPEX

4 305 643,00 Sk

SPOLU

10 206 150,00 Sk

338 782,12 €

Montáž kotolní:

Rok 2015
1 Montáž meračov tepla C-bau s.r.o. 4 999,33 €
Poprad Bratislava
2 Vyregulovanie TUV a SV nemocnica SNV C-bau s.r.o. 31 993,21 €
Spišská Nová Ves Bratislava
3 Kežmarok EDZ – kotolna Toporcerová SPRAVBYTHERM, s.r.o. 12 770,02 €
Kežmarok Kežmarok
4 Kovohuty – oprava rozvodu chladenia Kovohuty Krompachy a.s. 12 993,09 €
Krompachy Krompachy
5 Kotoloňa E7/1, Poprad, Dalkia Dalkia PP a.s. 21 068,33 €
Poprad Poprad
6 Termostatizácia stredných škôl C-bau s.r.o. 27 147,90 €
SNV, Michalovce, Rožňava Bratislava
7 Oprava DOST výmenným spôsobom 10 ks Dalkia PP a.s. 56 573,14 €
Poprad Poprad
8 Opatrenia na odpojenie externého zdroja tepla pre ČOV Kokšov – Bakša GMT plus, s.r.o. 38 809,15 €
Košice Košice
9 Rekonštrukcia ohrevu TÚV Plynová kotolňa K 4 SPRAVBYTHERM, s.r.o. 34 168,84 €
Kežmarok Kežmarok
SPOLU 240 523,01 €

 

Rok 2011

1

Dodávka a montáž plynovej kotolne a solárnych panelov v bytovom dome na ul. Filinského,

SVB Filinského

109 158,63 €

 

Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves

21 dní

 

2

Rekonštrukcia ÚK v Obecnom úrade

Alkon SV s.r.o.

7 217,55 €

 

Arnutovce

Spišská Nová Ves

3 dni

 

3

Rekonštrukcia kotolne v plyfunkčnom objekte POLLUX

Kamil Varga

15 725,51 €

 

Smižany

Smižany

7 dní

 

4

Oprava merania a regulácie kotolne Ubytovne NsP a.s.

Nemocnica Poprad a.s.

26 708,90 €

 

Poprad

Poprad

10 dní

 

5

Výmena meračov tepla na okruhoch kotolni

Dalkia PP a.s.

13 195,34 €

 

Poprad

Poprad

6 dní

 

6

Dodávka a montáž kotolne HOVAL

Glass- Dizajn

29 035,26 €

 

Buzica

Maďarsko

7 dní

 

7

Rekonštrukcia kotolne Smažienka

Dalkia PP a.s.

56 646,39 €

 

Poprad

Poprad

14 dní

 

Rok 2010

1

Výmena teplovodných kotlov, plynová kotolňa K-2

Slobyterm s.r.o.

188 949,99 €

 

Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa

7 dní

 

2

Inštalácia kotla na biomasu

Spravbytherm s.r.o.

271 856,79 €


Kotolňa SEVER 2 Kežmarok

Kežmarok

8 dní

 

3

ModernizáciaUK MŠUl. Hanulu

EMKOBEL a.s.

37 863,31 €

 

Spišská Nová Ves

Žilina

10 dní

 

Rok 2009

1

Napojenie objektov z okruhu K-3 na K-4 a výmena kotlov v kotolni K 4

Slobyterm s.r.o.

289 247,16 €

 

Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa

7 dní

 

2

Inštalácia kotla na biomasu

Spravbytherm s.r.o.

258 911,24 €

 

Kotolňa SEVER Kežmarok

Kežmarok

8 dní

 

3

Modernizácia ZŠ Ing. Kožucha

ERPO a.s.

340 513,54 €

 

Spišská Nová Ves

Žilina

30 dní

 

4

Kotolňa – Hypermarket TESCO

APS ALKON

103 237,73 €

 

Trebišov

Spišská Nová Ves

21 dní

 

5

výstavba kotolne

49 332,34 €

Dom nábytku Rožňava

21 dní

Rok 2011

1

Dodávka a montáž plynovej kotolne a solárnych panelov v bytovom dome na ul. Filinského,

SVB Filinského

109 158,63 €

 

Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves

21 dní

 

2

Rekonštrukcia ÚK v Obecnom úrade

Alkon SV s.r.o.

7 217,55 €

 

Arnutovce

Spišská Nová Ves

3 dni

 

3

Rekonštrukcia kotolne v plyfunkčnom objekte POLLUX

Kamil Varga

15 725,51 €

 

Smižany

Smižany

7 dní

 

4

Oprava merania a regulácie kotolne Ubytovne NsP a.s.

Nemocnica Poprad a.s.

26 708,90 €

 

Poprad

Poprad

10 dní

 

5

Výmena meračov tepla na okruhoch kotolni

Dalkia PP a.s.

13 195,34 €

 

Poprad

Poprad

6 dní

 

6

Dodávka a montáž kotolne HOVAL

Glass- Dizajn

29 035,26 €

 

Buzica

Maďarsko

7 dní

 

7

Rekonštrukcia kotolne Smažienka

Dalkia PP a.s.

56 646,39 €

 

Poprad

Poprad

14 dní

 

Rok 2010

1

Výmena teplovodných kotlov, plynová kotolňa K-2

Slobyterm s.r.o.

188 949,99 €

 

Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa

7 dní

 

2

Inštalácia kotla na biomasu

Spravbytherm s.r.o.

271 856,79 €

 

Kotolňa SEVER 2 Kežmarok

Kežmarok

8 dní

 

3

ModernizáciaUK MŠUl. Hanulu

EMKOBEL a.s.

37 863,31 €

 

Spišská Nová Ves

Žilina

10 dní

 

Rok 2009

1

Napojenie objektov z okruhu K-3 na K-4 a výmena kotlov v kotolni K 4

Slobyterm s.r.o.

289 247,16 €

 

Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa

7 dní

 

2

Inštalácia kotla na biomasu

Spravbytherm s.r.o.

258 911,24 €

 

Kotolňa SEVER Kežmarok

Kežmarok

8 dní

 

3

Modernizácia ZŠ Ing. Kožucha

ERPO a.s.

340 513,54 €

 

Spišská Nová Ves

Žilina

30 dní

 

4

Kotolňa – Hypermarket TESCO

APS ALKON

103 237,73 €

 

Trebišov

Spišská Nová Ves

21 dní

 

5

výstavba kotolne

49 332,34 €

Dom nábytku Rožňava

21 dní

Rok 2011

1

Dodávka a montáž plynovej kotolne a solárnych panelov v bytovom dome na ul. Filinského,

SVB Filinského

109 158,63 €

 

Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves

21 dní

 

2

Rekonštrukcia ÚK v Obecnom úrade

Alkon SV s.r.o.

7 217,55 €

 

Arnutovce

Spišská Nová Ves

3 dni

 

3

Rekonštrukcia kotolne v plyfunkčnom objekte POLLUX

Kamil Varga

15 725,51 €

 

Smižany

Smižany

7 dní

 

4

Oprava merania a regulácie kotolne Ubytovne NsP a.s.

Nemocnica Poprad a.s.

26 708,90 €

 

Poprad

Poprad

10 dní

 

5

Výmena meračov tepla na okruhoch kotolni

Dalkia PP a.s.

13 195,34 €

 

Poprad

Poprad

6 dní

 

6

Dodávka a montáž kotolne HOVAL

Glass- Dizajn

29 035,26 €

 

Buzica

Maďarsko

7 dní

 

7

Rekonštrukcia kotolne Smažienka

Dalkia PP a.s.

56 646,39 €

 

Poprad

Poprad

14 dní

 

7

Rekonštrukcia kotolne Smažienka

Dalkia PP a.s.

56 646,39 €

 

Poprad

Poprad

14 dní

 

7

Rekonštrukcia kotolne Smažienka

Dalkia PP a.s.

56 646,39 €

 

Poprad

Poprad

14 dní

 

Rok 2010

1

Výmena teplovodných kotlov, plynová kotolňa K-2

Slobyterm s.r.o.

188 949,99 €

 

Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa

7 dní

 

2

Inštalácia kotla na biomasu

Spravbytherm s.r.o.

271 856,79 €

 

Kotolňa SEVER 2 Kežmarok

Kežmarok

8 dní

 

3

ModernizáciaUK MŠUl. Hanulu

EMKOBEL a.s.

37 863,31 €

 

Spišská Nová Ves

Žilina

10 dní

 

Rok 2009

1

Napojenie objektov z okruhu K-3 na K-4 a výmena kotlov v kotolni K 4

Slobyterm s.r.o.

289 247,16 €

 

Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa

7 dní

 

2

Inštalácia kotla na biomasu

Spravbytherm s.r.o.

258 911,24 €

 

Kotolňa SEVER Kežmarok

Kežmarok

8 dní

 

3

Modernizácia ZŠ Ing. Kožucha

ERPO a.s.

340 513,54 €

 

Spišská Nová Ves

Žilina

30 dní

 

4

Kotolňa – Hypermarket TESCO

APS ALKON

103 237,73 €

 

Trebišov

Spišská Nová Ves

21 dní

 

5

výstavba kotolne

49 332,34 €

Dom nábytku Rožňava

21 dní

Rok 2008

1

Rekonštrukcia kotolne K1

Správa domov

2 989 699 SKK

 

Gelnica – Športová 7

Gelnica

7 dní

 

2

Výmena kotla –

Spravbytherm s.r.o.

2 377 933 SKK

Kotolňa PK 4

Kežmarok

8 dní

3

Rekonštrukcia kotolne K2

Správa domov

2 989 690 SKK


Gelnica – Tehelná 1

Gelnica

7 dní

 

4

Montáž tepelných zariadení

APS ALKON

773 009 SKK

 

Andritz – Jochman

Spišská Nová Ves

5 dní

 

5

Prístavba príletovej haly letiska Poprad, kúrenie, plynofikáciu

APS ALKON

1 934 490 SKK

 

Spišská Nová Ves

21 dní

 

6

Stavcentrum Fekete Poprad – prevádzková budova

Stavcentrum

942 773 SKK

 

FEKETE SNV

14 dní

 

7

Montáž modulov meraní spotreby TÚV na päte objektu

Bratislavská teplárenska a.s.

5 063 104 SKK

 

21 dní

 

Rok 2007

1

Rekonštrukcia kotolne

VNsP

16 350 580 SKK

 

VNsP LEVOČA, a.s.

Levoča

60 dní

 

2

Výmena kotla –

Spravbytherm s.r.o.

2 377 933 SKK

 

Kotolňa PK 2

Kežmarok

8 dní

 

3

Rekonštrukcia kotolne

VÚB Banka

1 309 460 SKK

 

VÚB a.s. Bardejov

Bratislava

21 dní

 

4

Rekonštrukcia ohrevu TÚV

Spravbytherm s.r.o.

826 157 SKK

 

Kotolňa Toporcerová

Kežmarok

7 dní

 

5

Výstavba plynovej kotolne bloku Jantár, Levoča

SVB Jantár

1 647 040 SKK

 

Levoča

3 dni

6

Rekonštrukcia kotolne – VÚB Prešov

VÚB Banka

416 846 SKK

 

Bratislava

8 dní

 

7

Výstavba plynovej kotolne bloku Smaragd, Levoča

SBD

1 586 247 SKK

 

Levoča

3 dni

 

8

Výstavba plynovej kotolne bloku Mramor, Levoča

SBD

1 479 473 SKK

 

Levoča

3 dni

 

9

Výstavba plynovej kotolne bloku Diamant, Levoča

SBD

1 484 022 SKK

 

Levoča

3 dni

 

10

Výstavba plynovej kotolne bloku Kremeň, Levoča

SBD

1 350 149 SKK

 

Levoča

3 dni

 

Rok 2006

1

Rekonštrukcia kotolne –

MPBH

3 813 000 SKK

 

NsP Kežmarok

Kežmarok

21 dní

 

Rok 2005

1

Oprava ohrevu TÚV

Mestský podnik

286 289 SKK

 

Kotolňa STRED

TISOVEC

4 dni

 

2

Rekonštrukcia kotolne – VÚB Dunajská Streda

VÚB Banka

1 567 734 SKK

 

Bratislava

25 dní

 

3

Realiz. tepelného zdroja –VÚB Košice,Bačíkova

VÚB Banka

1 817 580 SKK

 

Bratislava

25 dní

 

4

Rekonštrukcia kotolne – VÚB Lučenec

VÚB Banka

3 500 000 SKK

 

Bratislava

21 dní

 

5

Rekonštrukcia kotolne

TECH. SLUŽBY

869 890 SKK

 

Domov dôchodcov

Levoča

8 dní

 

Rok 2004

1

Rekonštrukcia kotolne

Mestský úrad

700 000 SKK

 

ZŠ Komenského

Stará Ľubovňa

6 dní

 

2

Výmena kotla –

MPBH

850 000 SKK

 

Kotolňa SEVER 1

Kežmarok

8 dní

 

3

Rekonštrukcia kotolne

APS Alkon

1 100 000 SKK

 

ZŠ Nižné Repaše

Spišská Nová Ves

10 dní

 

4

Rekonštrukcia ohrevu TÚV

MPBH

2 135 000 SKK

 

Kotolňa SEVER 1 a 2

Kežmarok

14 dní

 

5

Rekonštrukcia kotolne – Dom opatrovateľskej služby

EMKOBEL

452 000 SKK

 

Spišská Nová Ves

3 dni

 

6

Rekonštrukcia kotolne – VÚB Dolný Kubín

VÚB Banka

3 500 000 SKK

 

Bratislava

21 dní

 

Rok 2003

1

Plynofikácia telocvične a rekonštr. ÚK–OcÚ N. Repaše

APS ALKON

950 000 SKK

 

Spišská Nová Ves

14 dní

 

2

Rekonštrukcia kotolne K01 – Východ

SLOBYTERM

3 108 000 SKK

 

Stará Ľubovňa

21 dní

 

3

Rekonštrukcia ohrevu TÚV

EMKOBEL

1 090 000 SKK

 

Kotolňa na Baníckej ulici

Spišská Nová Ves

10 dní

 

4

Rekonštrukcia kotolne

BYTOVÝ PODNIK

700 000 SKK

 

Mestský úrad

Levoča

8 dní

 

Rok 2002

1

Rekonštrukcia ohrevu TÚV

EMKOBEL

1 000 000 SKK

 

Kotolňa na Fabíniho ulici

Spišská Nová Ves

10 dní

 

2

Rekonštrukcia ohrevu TÚV

EMKOBEL

1 800 000 SKK

 

Kotolňa na Hviezdoslavovej

Spišská Nová Ves

14 dní

 

3

Rekonštrukcia ohrevu TÚV

EMKOBEL

1 500 000 SKK

 

Kotolňa na Komenského ul.

Spišská Nová Ves

14 dní

 

4

Rekonštrukcia strojovne v areáli SLOBYTERM-u

SLOBYTERM

500 000 SKK

 

Stará Ľubovňa

10 dní

 

5

Plynofikácia kotolne a rekonštr. ÚK – MŠ, Okružná 7

Mestský úrad

1 500 000 SKK

 

Stará Ľubovňa

10 dní

 

6

Rekonštrukcia kotolne

Obecný úrad

150 000 SKK

 

Smižany

4 dni

 

7

Rekonštrukcia kotolne K 4

SLOBYTERM, SL

4 000 000 SKK

 

21 dní

 

Rok 2001

1.

Rekonštrukcia zdroja tepla – 1,4 MW

SKINAUTIQUE CLUB, Ružín

300 000 SKK

 

7 dní

 

2.

Rekonštrukcia zdroja tepla

KOVÁČOVA VILA

480 000 SKK

 

Levoča

7 dní

 

3.

Plynofikácia kotolne

SLOBYTERM

280 000 SKK

 

na Radnici

Stará Ľubovňa

4 dni

 

4.

Rekonštrukcia kotolne

OcÚ

140 000 SKK

 

Nižné Repaše

5 dní