Aj Vy máte problémy s nedokurovaním koncových bytov alebo na výtokoch vo vzdialenejších odberných miestach dosiahnú odberatelia požadovanú teplotu ohriatej pitnej vody (často nazývanej TÚV) až po dlhom odpúšťaní vody?

Na dosiahnutie hydraulického vyregulovania v rozľahlých a rozvetvených vykurovacích sústavách a v cirkulačných rozvodoch ohriatej pitnej vody Vám ponúkame prakticky odskúšané regulačno-uzatváracie a meracie armatúry BALLOREX firmy BROEN.

Pri ich použití nepotrebujeme zložité hydraulické výpočty. Stačí poznať tepelnú potrebu odberného miesta a teplotný spád vykurovacej sústavy, aby sme zistili potrebný prietok vykurovacej vody. Túto hodnotu prietoku potom nastavíme na regulačnej armatúre BALLOREX pomocou meracieho prístroja FLOWMETER. Ešte jednoduchšie je to v cirkulačných rozvodoch ohriatej pitnej vody, v ktorých pomocou meracieho prístroja FLOWMETER nastavíme na regulačnej armatúre BALLOREX teplotu cirkulujúcej vody v rozhodujúcich uzloch sústavy cirkulačných rozvodoch ohriatej pitnej vody.
BALLOREX®S sú statické regulačno-uzatváracie, meracie, plniace a vypúšťacie guľové kohúty v rozsahu dimenzií DN10 až DN300

Použitie:
Statické regulačné ventily BALLOREX®S sú kombinované, viacfunkčné regulačné a uzatváracie armatúry pre rozvod chladenia, vykurovania a cirkulacie teplej úžitkovej vody. Používajú sa na vyregulovanie prietokov hlavných a vedľajších vetiev chladiacich a vykurovacích sústav a cirkulačných rozvodov teplej úžitkovej vody.

Funkcie:
Ventily BALLOREX®S plnia 4 funkcie:

1. Regulovanie:
Regulačné vreteno sa nachádza v prechode gule uzatváracieho kohúta a môže sa ovládať nezávisle od polohy gule. Má stupnicu, ukazujúcu nastavenú hodnotu.

2. Uzatváranie:
BALLOREX®S môže byť používaný ako uzatváracia armatúra. Uzatvorenie nemá žiadny vplyv na prednastavenie regulačného vretena.

3. Vypúšťanie a plnenie:
BALLOREX®S môže byť používaný aj na vypúšťanie a plnenie systému. Na to slúži meracie hrdlo s uzatváracím guľovým kohútom.

4. Meranie prietoku:
Meracím prístrojom „FLOWMETER“ je možné merať prietok armatúrou v l/s alebo m3/hod

Katalóg na stiahnutie obsahuje potrebné informácie o konštrukcii, výbere materiálu, typoch, dimenziách, charakteristikách a ostatných technických špecifikáciach. Ilustrácie, hmotnosti a technické špecifikácie uvedené v katalógu, sú nezáväzné a výrobca si vyhradzuje právo zmeny. Podľa potreby môžu byť vydané nové katalógové listy.

Prospekt na stiahnutie obsahuje základné technické informácie

Charakteristiky závislosti tlakových stát na prietoku Vám pomôžu pri dimenzovaní

Detailnejšie informácie nájdete v nasledujúcich technických podkladoch:
Regulačné ventily BALLOREX S-katalogové listy-SK
Diagram tlakových strát pre BALLOREX S DN 10-50
Diagram tlakových strát pre BALLOREX S DN 65-150
Regulačné ventily BALLOREX S-prospekt-SK
Obrazová príloha regulačných ventilov BALLOREX
Merací prístroj FLOWMETER pre regulačné ventily BALLOREX-manuál SK