Aj vy máte pocit, že platby za vykurovacie náklady sú vysoké a neobjektívne?

Ponúkame Vám spôsob, ako tento problém vyriešiť. Nainštalovaním elektronických pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov sa budete môcť podieľať na znížení svojich vykurovacích nákladov. Ako to funguje v praxi? Na všetky vykurovacie telesá v bytovom dome Vám nainštalujeme elektronické (dvojsnímačové) pomerové rozdeľovače, ktoré budú zaznamenávať spotrebu vykurovacích nákladov počas vykurovacieho obdobia. Namerané hodnoty Vám spracujeme v rozúčtovacom programe, kde sa vykurovacie náklady rozdelia presne podľa nameraných hodnôt (spotrieb) jednotlivých bytov. To znamená, že budete platiť len toľko, koľko spotrebujete.

Ponúkame Vám dvojsnímačové elektronické pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov

typ Sontex 555 z produkcie švajčiarskej spoločnosti Sontex:

typ Sontex 556 (rádio) z produkcie švajčiarskej spoločnosti Sontex:

Odčítavacie zariadenie Supercom 636 na diaľkový rádiovy odpočet pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov typ Sontex 556 (rádio), bytových a domových vodomerov WEHRLE typ Modularis s rádiovym komunikačným modulom Supercom 581 a kompaktných a kombinovaných meračov tepla, vybavených ráriovymi komunikačnými modulmi

Podrobnejšie technické informácie nájdete v nasledujúcich prílohách:
Kompletný katalóg pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, vodomerov, meračov tepla a komponentov diaľkových odpočtov
Rozdeľovač vykurovacích nákladov-Sontex 555-prospekt-SK
Rozdeľovač vykurovacích nákladov Sontex 556-rádio-prospekt-SK
Technická príručka k pomerovým rozdeľovačom SONTEX 555-556-SK
Návod na montáž rozdeľovačov SONTEX 555-556-SK
Návod na obsluhu PRVN Sontex 555 pre užívateľa bytu
Návod na obsluhu rádiového PRVN Sontex 556 pre užívateľa bytu
Schéma systému pochôdzkového zberu dát pomocou rádiomodemu Supercom 636
Schéma systému fixného zberu dát pomocou rádiocentrál Supercom 646