Rozhodnutie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo o registrácii na montáž plynomerov

Rozhodnutie UNMS o registrácii na montáž plynomerov