Náklady na vykurovanie predstavujú najvyššiu položku z rozpočtu výdajov za užívanie bytu. Preto je nanajvýš aktuálne a prospešné pripomenúť osvedčené kroky, ktoré na ceste za za ich znižovaním vedú presvedčivo a neomylne k cieľu.

Je dokázané, že nízke náklady na vykurovanie a relatívne nízku spotrebu tepla dosahujú obyvatelia v bytových domoch, v ktorých je dokonale hydraulicky vyregulovaná vykurovacia sústava a radiátory sú vybavené termostatickými ventilmi. Pokiaľ je spotreba tepla v jednotlivých bytoch na radiátoroch indikovaná pomerovými rozdeľovačmi vykurovacích nákladov a budova je naviac kvalitne zateplená, sú úspory tepla najvýraznejšie.

Každý z týchto krokov samozrejme niečo stojí. Najlacnejšou a najrýchlejšie návratnou investíciou, ktorej realizáciu Vám ponúkame, je investícia do merania tepla a do možnosti vlastnej regulácie jeho odberu. Tieto kroky spolu úzko súvisia.

Inštalácia a použitie elektronických pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (ďalej len EPRVN) poslúži ako nevyhnutný motivačný prvok k úspornému chovaniu obyvateľov a zároveň umožní v nasledujúcich rokoch relatívne spravodlivé rozúčtovanie nákladov za teplo podľa skutočnej spotreby užívateľov bytov a nebytových priestorov.

Na druhej strane inštalácia termostatických ventilov a tým možnosti vlastnej regulácie odberu tepla poslúži ako nevyhnutný prostriedok k úspornému chovaniu obyvateľov.

Ponúkame komplexné cesty k znižovaniu nákladov na vodu a teplo. Pri návrhu a inštalácii technológii pre zabezpečenie a vyhodnotenie energetických úspor dbáme na komplexný prístup. Len vyhodnotenie celej vykurovacej sústavy a rozvodu teplej vody od zdroja cez domové prípojky, jednotlivé stúpačky až k radiátorom umožní nájsť optimálne riešenie a plné využitie najmodernejších regulačných a meracích prvkov.

V otázke rozúčtovania ponúkame vlastné kapacity – sme tvorcom rozúčtovacieho software BYTTEPLO. Jedným zo základných prvkov nášho programu je rozúčtovanie vykurovacích nákladov na jednotlivých užívateľov bytov a s tým súvisiaca dodávka a montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov.

Viac informácií nájdete na:

– Pomerové rozdeľovače vykurovacich nákladov – dodávka, montáž a služby
– Bytové vodomery – dodávka, montáž a služby