Servis a metrologické overovanie meračov tepla a vodomerov

Spoločnosť RUMIT SLOVAKIA spol. s r.o. podľa zákona o metrológii č. 142/2000 Z.z. rozhodnutím Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skušobníckto SR o registrácii č. R/l-009/2012 z 13. januára 2012 (predtým reg. osvedčenie č. R/l-009/2002 z 11. januára 2002 a č. 84-330/96 z 30.08.1996) registrovaná na opravy a montáž meračov pretečeného množstva vody a  meračov tepla a ich členov a montáž plynomerov.

  Na základe uvedeného vykonáva demontáž, montáž a servis a zabezpečuje nasledné metrologické overovanie meradiel tepla a vody.

Spoločnosť RUMIT SLOVAKIA spol. s r.o. vykonáva okrem overenia meračov tepla a vodomerov aj ich demontáž, vyčistenie, revíziu, opravu a spätnú montáž vrátane vystavenia montážno-evidenčnej karty podľa metrologických predpisov.

Výkon metrologických činností (prietokomery a kalorimetrické počítadlá) je zabezpečovaný na vlastnom zariadení pod kontrolou zmluvného partnera, Slovenskej legálnej metrológie, ktorá toto metrologické laboratórium prevádzkuje. Tým je garantované dodržanie termínov plnenia overenia meračov tepla ale i metrologická nezávislosť overenia vodomerav a súčastí meračov tepla.

Vykonávanie servisu a čistenie prietokomerov a ultrazvukových meračov tepla 

Servis meračov tepla vykonávame od roku 1996. Servis je vykonávaný odborne vyškolenými pracovníkmi. Disponujeme podrobnou technickou dokumentáciou prevážnej časti meradiel, vyskytujúcich sa v prevádzke, na základe ktorej priamo u výrobcov nakupujeme originálne náhradné diely na servis meradiel.

Dôležitou fázou servisu je vyčistenie prietokomernej časti meradla a odporových teplomerov. Hlavne u ultrazvukových meradiel je to najdôležitejšia fáza servisu, ktorá má najväčší vplyv na presnosť a stálosť merania počas nasledujúceho štvorročného cyklu. Spoločnosť RUMIT SLOVAKIA spol. s r.o. má vlastné know-how a vlastní a prevádzkuje ultrazvukové čistiace zariadenie. Energia ultrazvuku je najefektívnejší mechanický faktor v čistiacom procese. Táto energia sa prenáša cez tekuté médium na čistený povrch. Naše šistiace zariadenie je vybavené inovatívnou sweep technológiou. Prostredníctvom elektronickej oscilácie zvukového spektra (sweep) sú redukované miesta s nízkym výkonom.  Na saponifikáciu a odstraňovanie čiastočiek špiny sa používa predpísaná čistiaca zmes. Čistiace chemikálie sú tiež potrebné na redukciu povrchového napätia kvapaliny. Toto značne zvyšuje efektivitu ultrazvuku. Čistiaci efekt média je zvýšený optimálnou teplotou čistiacej kvapaliny a optimálnou frekvenciou ultrazvuku. Časová náročnosť čistenia záleží na množstve a povahe znečistenia, na čistiacej kvapaline, teplote a stupni čistenia.

Ultrazvukové čistiace zariadenie na čistenie ultrazvukových ale aj mechanických meračov tepla: 

Prehľad servisovaných častí a súčastí meračov tepla:

Prietokomery jednovtokové lopatkové

Prietokomery viacvtokové lopatkové

Prietokomery voltmanove skrutkové horizontálne

Prietokomery voltmanove skrutkové vertikálne

Prietokomery ultrazvukové

Prietokomery fluidíkové

Kalorimetrické počítadlá

Odporové teplomery Pt500 a Pt100

Kompaktné perače tepla mechanické

Kompaktné merače tepla ultrazvukové

 

Cenník vybraných metrologických výkonov: 

Cennik vybranych metrologickych vykonov

Okrem servisu Vám ponúkame dodávky a montáž nových statických (fluidíkových a  ultrazvukových) i mechanických (lopatkových a skrutkových) meradiel tepla švajčiarskej firmy SONTEX a nemeckej firmy HYDROMETER. Ucelenú ponuku ako aj ceny nových meradiel nájdete na tejto stránke v časti produkty a cenníky.