Spoločnosť RUMIT SLOVAKIA spol. s r.o. je autorizovaným distribútorom Alfa Laval pre doskové výmenníky tepla. Pracovníci spoločnosti boli preškolení v technických znalostiach o doskových výmenníkoch tepla a vo výpočtovom programe AlfaSelect. Spoločnosť RUMIT SLOVAKIA spol. s r.o. je oprávnená používať značku “Alfa Laval Autorised Distributor”.

Spájkované doskové výmenníky tepla – typový rad CB

K vývoju spájkovaných doskových výmenníkov tepla viedla snaha o konštrukciu kompaktnej jednotky schopnej odolať vysokým tlakom a teplotám. Prvý spájkovaný doskový výmenník tepla uviedla firma Alfa Laval na trh v roku 1977. Vďaka intenzívnemu výskumu, vývoju a skúsenostiam z inštalácie po celom svete si v tejto oblasti i naďalej zachovávame svoje vedúce postavenie.

Spájkované doskové výmenníky tepla sú vhodné pre celý rad aplikácií v oblasti centrálneho zásobovania teplom, vykurovania, chladenia a prípravy teplej vody. Sú rovnako vhodné na ohrev bazénovej vody, solárnych systémov (túto tému popisuje súbor “Aplikácia ohrevu”, ktorý nájdete na  stiahnutie medzi odkazmi vpravo)a na použitie v ľahkom priemysle.

Sortiment výrobkov
Spájkované doskové výmenníky tepla Alfa Laval pokrývajú výkony na vykurovanie v rozmedzí od niekoľko kW do niekoľko MW.

Výmenníky Alfa Laval prinášajú maximálnu účinnosť prenosu tepla pre každú aplikáciu, k dispozícii sú typy s rôznymi rozmermi a počtom dosiek. Vysoko kompaktná konštrukcia umožňuje ľahkú inštaláciu výmenníka i v miestach, kde je k dispozícii len obmedzený priestor. V sortimente Alfa Laval je k dispozícii veľké množstvo voliteľných pripojení a príslušenstva ako sú podlahové stojany, závesné rámy alebo niekoľko druhov izolácií.

Výhody spájkovaných doskových výmenníkov  tepla na použitie v aplikáciách vykurovania, prípravy teplej vody

• vysoká účinnosť prestupu tepla i pri nízkom strednom logaritmickom rozdieli teplôt (LMTD)
• ich vysoká kompaktnosť zaručuje jednoduchú inštaláciu i v miestach s obmedzeným priestorom
• spájka v porovnaní s tesnením u rozoberateľných výmenníkov odoláva vysokým teplotám a vysokým tlakom
• výmenníky so štandardným počtom dosiek sú na sklade, vďaka čomu sú zabezpečené krátke dodacie lehoty

Princíp funkcie spájkovaných doskových výmenníkov tepla
Spájkované doskové výmenníky tepla sú tvorené súborom dosiek lisovaných z nerezového plechu. Zvlnenie dosiek zabezpečuje vysoký prestup tepla a zároveň zvyšuje ich tuhosť. Dosky sú k sebe skladané tak, aby medzi nimi vznikli kanály, do ktorých je vstupnými otvormi v rohoch dosiek distribuovaná teplonosná kvapalina. Každá doska je obtekaná primárnym médiom z jednej strany a sekundárnym médiom zo strany druhej, pričom dochádza k prestupu tepla. Medená spájka vzájomne spojuje dosky nielen po ich obvode, ale i vo všetkých styčných miestach susediacich dosiek. Vďaka tomu sú spájkované výmenníky tepla schopné odolať vysokým teplotám (až 225 °C) a vysokým tlakom (až 49 bar).

Izolácia
Izolácia chráni zväzok dosiek výmenníka, obmedzuje sálanie tepla a únik vlhkosti v mieste, kde je výmenník prevádzkovaný. Má tiež bezpečnostnú funkciu ako ochrana pred popálením v prípade dotyku. V závislosti na teplotných požiadavkách sú pre väčšinu typov výmenníkov k dispozícii dva typy izolácie, ich montáž a demontáž je veľmi jednoduchá.

Opory a montážne podpery
Výmenníky typu CB30 a väčšie jednotky môžu byť dodané s montážnymi podperami vyrobenými z galvanizovanej ocele, ktoré uľahčujú inštalačné práce a obmedzujú pnutie v pripojenom potrubí na minimum. Výmenníky typu CB30 a CB52 sa môžu zavesiť na stenu s použitím štandardného rámu alebo pripevniť k podlahe. CB200, CB300 a CB400 sú vždy dodávané s oporami a so závesným okom, aby bola zaistená ich bezpečná a funkčná inštalácia.

Chemické čistenie spájkovaných doskových výmenníkov tepla
V priebehu prevádzky môže dochádzať k zanášaniu výmenníka rôznymi usadeninami v závislosti na type pretekajúcich médií. Dôvodom zanášania je väčšinou zlá kvalita vody v kombinácii s nevhodným tepelným režimom, alebo: Hlavným dôvodom zanášania je kombinácia zlej kvality vody s nevhodným tepelným režimom.

Spájkované doskové výmenníky tepla sa nemôžu rozoberať, a preto sa nedajú čistiť mechanicky. Pri poklese ich výkonu alebo zvýšení tlakových strát je preto nutné periodicky robiť čistenie chemické. Pokiaľ by totiž vplyvom zanášania došlo k úplnému zaneseniu jednotlivých kanálov alebo dokonca celého výmenníka, je takýto výmenník nevyčistiteľný a musel by byť nahradený novým.

 

Rozoberateľné doskové výmenníky tepla

Rozoberateľné doskové výmenníky tepla Alfa Laval sú kľúčovými komponentmi pri ohrevu, chladeniu, rekuperácii tepla a kondenzácii par v rade priemyselných aplikácií. Využívajú sa tiež v systémoch centrálneho zásobovania teplom, vykurovania, prípravy teplej vody, solárnych systémov, ohrevu bazénovej vody a v aplikáciách využívajúcich geotermálnu vodu.

Modelový rad týchto výmenníkov tepla Alfa Laval spĺňa všetky požiadavky na ohrev, od najmenších až po najväčšie výkony. Vďakastavebnicovej konštrukcii je možné vyrobiť rozoberateľné výmenníky tepla presne na mieru podľa špecifických požiadaviek danej aplikácie.

Výhody rozoberateľných doskových výmenníkov tepla

• konštrukcia výmenníka umožňuje ich rozobratie z dôvodu inšpekcie, údržby, mechanického čistenia a pod.
• možnosť zmeny parametrov výkonu a funkcie výmenníka pridaním alebo odobratím dosiek
• vysoká účinnosť prestupu tepla i pri nízkom strednom logaritmickom rozdieli teplôt (LMTD)
• vysoká kompaktnosť zaručuje jednoduchú inštaláciu a malý zastavaný priestor
• výber z rôznych druhov tesnení presne podľa požiadaviek danej aplikácie.

Konštrukcia a princíp funkcie
Rozoberateľný doskový výmenník tepla je zložený zo zväzku tenkých profilovaných kovových dosiek so vstupnými otvormi pre priechod dvoch kvapalín – médií, medzi ktorými dochádza k výmene tepla.

Jednotlivé dosky majú tesnenie. Zväzok dosiek je vložený medzi pevnú rámovú dosku a pohyblivú prítlačnú dosku a je stlačený pomocou sťahovacích skrutiek. Vďaka zaveseniu v ráme na hornej nosnej tyči a vďaka spodnej vodiacej tyči sú dosky udržované v správnej polohe. Zvlnený povrch dosiek vytvára kanáliky, podporuje turbulenciu a vytvára oporné body. Zväzok tak odoláva rozdielu tlakov na oboch stranách. Každá doska je obtekaná primárnym médiom z jednej strany a sekundárnym médiom zo strany druhej. Medzi jednotlivými médiami tak dochádza k prestupu tepla. Pripojenia sú umiestnené buď v rámovej doske alebo v rámovej i prítlačnej doske v nadväznosti na požiadavkách aplikácie. Plne protiprúdové usporiadanie toku oboch médií zaisťuje najväčšiu možnú účinnosť prestupu tepla.

Materiály dosiek a pripojenie
Dosky sa môžu zhotoviť takmer zo všetkých lisovateľných materiálov. Najbežnejšími materiálmi sú nerezová oceľ AISI 304, AISI 316 a titán. Pripájacie potrubie so spojovacou závitnicou sa dodáva z nerezovej ocele a z titánu a pre niektoré výmenníky tiež z konštrukčnej ocele. Pripájacie príruby sú buď s výstelkou (gumovou, nerezovou, titánovou, prípadne inou v závislosti na type materiálu dosiek) alebo bez výstelky.

Tesnenie
Dlhá a preverená životnosť tesnenia Alfa Laval je výsledkom dlhodobého vývoja a overovacích skúšok tesniacich materiálov v daných aplikáciách.Tesnenia sú vyrábané z NBR alebo z EPDM gumy a v prípade potreby i z vitonu. Presná geometria tesnenia je zaistená jednostupňovým odlievaním. Naše tesnenia so strieškovitým profilom zaisťujú vysokú tesniacu schopnosť a znižujú tým riziko netesnosti na minimum. Drážky v doskách a profil tesnenia do seba dokonale zapadajú, tým je tesnenie udržované v presnej polohe a nehrozí nebezpečenstvo jeho vytlačenia z dosky. Tvarovanie drážok pre tesnenie zaisťuje minimálny styk medzi tesnením a teplonosným médiom, čo je ďalší faktor zvyšujúci životnosť našich tesnení.

Spôsoby upevňovania tesnení používané vo výmenníkoch Alfa Laval sú zárukou dokonalého výsledku. Nasadzovacie tesnenie typu Clip-on sa môže veľmi ľahko a rýchle meniť. Lepené tesnenia sa používajú v aplikáciách, kde sa výmenníky rozoberajú často.

Izolácia
K väčšine modelov rozoberateľných doskových výmenníkov tepla Alfa Laval je možné dodať tepelnú izoláciu ako voliteľné príslušenstvo.

 

Celonerezové doskové výmenníky tepla – typový rad AlfaNova

AlfaNova je doskový výmenník kompletne vyrobený z nerezovej ocele pomocou patentovaného procesu spájania materiálu natavením, ktorý sa nazýva AlfaFusion. Výmenník AlfaNova otvára nové obzory pri aplikáciách, kde zohrávajú zásadnú úlohu odolnosť voči únave tlakom, vysokým teplotám, korózii a tiež hygienické predpisy.Takýmito aplikáciami sú v oblasti vykurovania najmä systémy využívajúce chladiace látky, ktoré korózne napádajú meď, ďalej vykurovacie systémy používajúce korozívnu vodu alebo sanitárne a vodovodné systémy s vysokými požiadavkami na čistotu vody. AlfaNova ponúka široké možnosti využitia tiež v aplikáciách ľahkého a ťažkého priemyslu.

Vzhľadom ku svojmu výkonu je AlfaNova veľmi kompaktný a zároveň výborne odoláva veľkým rázom pri náročných aplikáciách prenosu tepla. Navyše vďaka vysokej odolnosti voči korózii spĺňa tie najprísnejšie hygienické požiadavky.

Tieto vlastnosti predurčujú výmenníky AlfaNova k širokému použitiu nielen v oblasti vykurovania a prípravy teplej vody, ale tiež na chladenie, priemyselné a hygienické aplikácie.

Žiadna meď, žiadny nikel, žiadne tesnenie

• Odpadá nebezpečenstvo bimetalickej korózie.
• Spĺňa budúcu legislatívu týkajúcu sa obsahu medi v rozvodoch vody.
• Výmenník môžeme používať v prípadoch takej kvality vody, kde iným typom výmenníkov tepla hrozí korózia.
• Konštrukcia bez tesnenia zaručuje vysokú pevnosť, žiadne netesnosti, nižšie náklady na údržbu a dlhšiu životnosť.

Princíp funkcie
Teplovýmennú plochu tvoria tenké profilované nerezové dosky skladané na seba a vzájomne spájané v miestach dotyku. Zvlnený profil medzi doskami vytvára kanáliky a rohové vstupy a výstupy sú usporiadané tak, aby obe médiá pretekali protiprúdovo, každé z jednej strany dosky. Cez steny dosiek dochádza k prestupu tepla medzi jednotlivými médiami. Styčné body dosiek sú tiež spájané, čo umožňuje výmenníkom odolávať vysokým tlakom a tlakovým rázom.

AlfaFusion – veda o mimoriadnej odolnosti
„Jednomateriálový“ proces, vyvinutý a patentovaný firmou Alfa Laval a nazvaný AlfaFusion, má bližšie ku zváraniu než ku spájkovaniu. Ako aktivátor pre spojovanie zvlnených dosiek z nerezovej ocele sa používa rovnaký materiál, teda opäť nerezová oceľ. Proces prebieha v peci pri teplote, ktorá presiahne 900 °C. Na miestach styku oboch dosiek sa výplň pretaví rovnako ako povrchy dosiek. To je hlavný rozdiel oproti spájkovaniu.

Výnimočné vlastnosti výmenníkov tepla spojovaných týmto spôsobom sú dané skutočnosťou, že jediným materiálom použitým v procese je nerezová oceľ. Tá rovnako ako meď ponúka dobrú kapilárnu aktivitu. Na rozdiel od medi je plne zlučiteľná s doskami a vďaka tomu sa vytvára pásmo zvaru. Keďže toto pásmo je tvorené nerezovou oceľou, má podobné vlastnosti ako dosky, pokiaľ ide o koróziu, odolnosť, tepelnú vodivosť a trvanlivosť.

Vzhľadom na vlastnosti pásma zvaru vytvára AlfaFusion homogénny doskový výmenník s vyššou úrovňou odolnosti voči korózii a voči tepelnej a mechanickej únave než ostatné metódy.